Про програму «Долучайся!»

Головний виклик, який стоїть перед Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!» — нестача громадянської обізнаності та залучення до громадської діяльності, а широка ціль Програми — покращення громадського контролю та залучення громадян до процесів урядування. Застосовуючи інноваційні та вже випробувані підходи, Програма «Долучайся!» зосереджується на підвищенні обізнаності та залучені громадян до громадських ініціатив на місцевому рівні, в свою чергу на національному та регіональному рівнях — на підвищені потенціалу організацій, розбудові коаліцій та підтримці ініціатив з адвокатування та моніторингу.

Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Програма «Долучайся!» засновується на ідеї, що якщо громадяни є достатньо обізнаними та залученими до громадської діяльності,  урядування на місцевому та національному рівнях стане більш репрезентативним, партисипативним та підзвітним українському суспільству. Таким чином, Пакт сприяє: 1) підвищенню рівня громадянської освіти; 2) розбудові ефективних національних, регіональних та місцевих громадських коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ; 3) підвищенню організаційної спроможності  партнерських ОГС; 4) розвитку потенціалу задля сприяння довготривалому залученню громадян у процес демократичних реформ.

Підвищення рівня громадянської освіти

З метою покращення знань громадян щодо своїх громадянських обов’язків, Програма «Долучайся!» підтримує розробку та пілотування навчального плану з громадянської освіти, що також включає позакласні заходи. У цих заходах беруть участь діти і їхні батьки, що спонукає їх до зміни власного ставлення до громадянських обов’язків та громадської участі. Крім того, Програмою підтримуються ініціативи ОГС із громадянської освіти для всіх вікових груп, які допомагають громадянам збільшити їхню громадську активність, зокрема у процесах антикорупційної діяльності.

Підвищення рівня громадянської освіти
Сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ
Підвищення організаційної спроможності ОГС на національному, регіональному та місцевому рівнях
Розвиток місцевого потенціалу для забезпечення довготривалого громадського залучення до демократичних процесів
https://engage.org.ua/2433964208/wp-content/uploads/2019/10/DSC_6059.jpg.pagespeed.ce_.qosq24yna_.jpg

Сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ

Програма «Долучайся!» забезпечує підтримку ініціативам з громадської адвокації та моніторингу через мобілізацію активістів, розбудову мереж та коаліцій, зміцнення механізмів громадського залучення та посилення антикорупційного громадського моніторингу. Підтримку збалансовано поміж національними, регіональними та місцевими рівнями, зміцнюючи горизонтальні та вертикальні зв’язки між ОГС національного, регіонального та місцевого рівнів для забезпечення відповідного громадського залучення. Через впровадження ефективних кампаній громадського моніторингу та адвокації, їхні результати будуть відображені у відповідних нормативно-правових актах та політиках.

Підвищення організаційної спроможності ОГС на національному, регіональному та місцевому рівнях

Програма «Долучайся!» підтримає партнерські ОГС та коаліції на національному, регіональному та місцевому рівнях включно з тими, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією, у зміцнені їх потенціалу у розбудові зв’язків та комунікації з цільовими аудиторіями. Завдяки залученню громадян, ефективної комунікації з цільовими аудиторіями та лідерству партнерські ОГС стають більш інклюзивними та спонукають представників вразливих груп населення до залучення у порядок денний реформ. В рамках цього завдання зміцнюються організації-хаби з метою залучення громадян до процесів реформування країни.

Розвиток місцевого потенціалу для забезпечення довготривалого громадського залучення до демократичних процесів

Піклуючись про майбутнє, Програма «Долучайся!» закладає фундамент для довготривалого залучення громадян до громадської активності та демократичних реформ. Цей фундамент постає на основі консультацій з основними стейкхолдерами, розробленої стратегії сталого розвитку та організаційної підтримки, що надається для ефективного впровадження цієї стратегії.

Грантова підтримка та технічна допомога

Програма «Долучайся!» надає підтримку українським ОГС у вигляді грантів. Грантові механізми варіюються у залежності від програмних потреб, характеру діяльності та інших факторів. Гранти можуть бути надані національним, регіональним та місцевим організаціям та коаліціям, а також новоствореним ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадянським ініціативам.

Програма «Долучайся!» забезпечує технічну підтримку у запровадженні ключових демократичних реформ та наскрізних тем, зокрема таких: боротьба з корупцією, децентралізація, прозорість та підзвітність уряду, інклюзивний розвиток, проблеми молоді та євроінтеграція. Також забезпечено технічну підтримку згідно до індивідуальних потреб партнерських ОГС з акцентом на розбудову зв’язків з цільовою аудиторією, залучення громадян, стратегічну комунікацію та лідерство.

Залучення вразливих груп

Програма «Долучайся!» базується на ідеях залучення людей з інвалідністю, переселенців (ВПО) та інших вразливих груп. Програмою «Долучайся!» підтримані ОГС, що спеціалізуються на протидії  дискримінації через просвіту у питаннях наскрізного впровадження ґендеру для поширення обізнаності щодо ґендерної нерівності та просування ідей рівного доступу до суспільних благ. Опираючись на суспільне визнання прав людей з інвалідністю, Програма підтримує ОГС, що спеціалізуються на адвокатуванні та контролі забезпечення прав вразливих груп. Завдяки просуванню проблематики залучення вразливих груп Програма «Долучайся!» сприяє розвитку інклюзивного громадянського суспільства, яке представляє інтереси різних верств суспільства.

Про Пакт

Пакт працює в Україні з 2006 року у сферах урядування, організаційного розвитку та здоров’я. Спираючись на десятирічний досвід роботи Пакту в Україні, Програма «Долучайся!» спрямована на основні проблеми громадянського суспільства нашої країни. Пакт – міжнародна неурядова організація, заснована у 1971 р., яка на сьогодні працює у понад 30 країнах задля поліпшення життя знедолених та соціально відчужених. Ми прагнемо збудувати світ, де кожен матиме право голосу, право самостійно приймати рішення та брати на себе відповідальність за своє майбутнє.