Інституційні та проєктні гранти. Конкурс № Р4767-2024-19

Інституційні та проєктні гранти

Безстроковий конкурс. Pact розглядатиме заявки на постійній основі.

Цей конкурс на отримання грантів (RFA) є частиною програми Сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку організаціям та коаліціям на національному, регіональному та місцевому рівнях, зокрема зареєстрованим організаціям громадянського суспільства (ОГС), а також незареєстрованим групам та громадським ініціативам по всій країні. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному і місцевому рівнях. Детальніший опис діяльності Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» можна знайти тут.

Pact — це міжнародна некомерційна організація, яка працює майже в 40 країнах, створюючи рішення для людського розвитку, які базуються на фактах, керуються даними та належать спільнотам, для яких ми працюємо. Наша візія – процвітаючі, сталі та залучені спільноти, що самостійно визначають шляхи власного розвитку.

Загальна інформація

Постійна зміна контексту в Україні вимагає уваги та оперативного планування задля швидкої адаптації до непередбачуваних змін у політичному та економічному середовищі. Враховуючи це, та відповідно до гнучкого та адаптивного підходу Pact до реагування на нові виклики, Програма «Долучайся!» запроваджує прискорену процедуру надання грантів для підтримки життєво важливих ініціатив, що вирішують невідкладні потреби суспільства.

Сьогодні Україна змушена вести боротьбу одночасно на двох фронтах. Ззовні це неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в країну, що загрожує життю людей, інфраструктурі та самому існуванню її державного устрою. Всередині країни на першому місці національного порядку денного як для уряду, так і для громадянського суспільства, залишаються боротьба з корупцією, поточні виклики реформування публічних фінансів, державного управління, децентралізації. Ці питання залишаються в центрі національного порядку денного як для уряду, так і для громадянського суспільства.

Готовність і здатність України просуватися до самозарадності перешкоджає розвиватися триваючій війні на два фронти – проти повномасштабної агресії Росії, з одного боку, і проти її внутрішньої корупції, з іншого. Активність українських ОГС часто називають визначальною силою української демократії, яка помітно відрізняє Україну від інших пострадянських країн. Російська агресія, яка загрожує життю українців, суверенітету та територіальній цілісності країни, також становить екзистенційну загрозу українським громадським організаціям, активістам, їхнім ініціативам. Серед мільйонів тих, хто вимушений був переїхати в межах країни або шукає тимчасового прихистку за кордоном, є сотні представників громадянського суспільства. Багато мирних жителів, які виступають проти агресії, вважаються зниклими безвісти.

З початком неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну вся інфраструктура ОГС зазнала суттєвої шкоди. Неурядовий сектор продовжує боротися за своє існування, а труднощі, з якими щодня стикаються українці, позначилися і на громадських активістах і на кваліфікованих працівниках ОГС, тому сектор адаптував свої пріоритети та підходи до підтримки громадян України. Адаптація ОГС виявила нові потреби громадських організацій, зокрема, у розвитку високотехнічних знань для задоволення нових галузевих потреб, у нових або змінених формах прямої участі громадян, у задоволенні специфічних потреб громадян на нещодавно звільнених територіях, у мобілізації міжнародної солідарності та підтримки. З огляду на те, що теми про підзвітність і прозорість органів влади, а також про європейські прагнення України залишаються на першому місці серед пріоритетів громадян, незважаючи на триваючу агресію та насильство, для задоволення поточних та нових пріоритетів ОГС, ми також відповідним чином адаптуємо нашу конкурс на отримання інституційних і проєктних грантів.

Мета конкурсу

Метою цього конкурсу є підвищення обізнаності та залучення громадян до демократичної участі та здійснення громадського моніторингу влади на всіх рівнях. Він спрямований на розширення можливостей ОГС задовольняти нагальні та виникаючі потреби громадян у їхньому прагненні до демократичної участі. Крім того, конкурс підтримує ОГС у нових сферах діяльності, що виникли внаслідок російської агресії, і які є життєво важливими для подальшого демократичного розвитку України.

У рамках цього конкурсу основна увага інституційної підтримки буде зосереджена насамперед на регіональних ОГС, які мають сильний вплив та присутність у відповідних регіонах, і чий доступ до громадян та взаємодія з ними є життєво важливими для забезпечення довгострокової сталості демократичної участі.

Проєктна підтримка буде доступна як національним, так і регіональним організаціям, що сприятимуть подальшому підвищенню обізнаності громадян та залученню до громадської діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Тематичні та галузеві пріоритети

Очікується, що в рамках цього конкурсу підтримка буде спрямована на такі пріоритети:

 • Покращення національного демократичного врядування.
 • Покращення верховенства права.
 • Просування підзвітності та прозорості влади.
 • Покращення виборчих процесів.
 • Сприяння соціальній інтеграції в процеси забезпечення підзвітністі і прозорісті діяльності органів влади.

Загальні умови для всіх грантів включають:

 • Акцент на активній участі громадян у демократичному прийнятті рішень, перетворюючи пасивну поінформованість на активне залучення;
 • Не лише спиратися на вже наявний досвід та зв’язки, але й демонструвати чіткий намір йти новими шляхами для задоволення невирішених потреб, особливо тих, які стосуються вразливих та маргіналізованих груп населення;
 • Залучення фінансових та негрошових внесків від приватного сектору, громадян або, якщо це доцільно і не становить конфлікту інтересів, влади;
 • Включення планів забезпечення стійкості результатів проектів, які чітко визначають та демонструють результати діяльності після завершення підтримки від ENGAGE; і
 • Демонстрацію можливостей для державно-приватного партнерства.

Очікувані результати та приклад можливих активностей

Після завершення гранту організації-заявники повинні продемонструвати досягнення одного або більше з наведених нижче результатів, разом з прикладами можливих активностей, наведеними нижче:

Критерії відповідності

 • Подати заявку можуть офіційно зареєстровані ОГС, незареєстровані групи та неформальні громадські ініціативи з усіх регіонів України, а також українські ОГС, створені за кордоном.
 • У рамках цього конкурсу Pact не може надавати гранти комерційним організаціям, політичним партіям, урядовим інституціям або фізичним особам.

Критерії відбору

Кожна заявка буде оцінюватися за такими критеріями:

 • Відповідність заявленим цілям і тематиці конкурсу (25%)
 • Ґрунтовність підходу до вирішення проблеми, окресленої в заявці (25%)
 • Здатність безпосередньо взаємодіяти та надавати послуги громадянам, залучати широке коло державних та недержавних стейкхолдерів (30%)
 • Здатність досягти очікуваних результатів конкурсу (20%)

Орієнтовна строк дії грантів:

Незалежно від дати початку діяльності, усі запропоновані програмні заходи мають завершитися до 30 червня 2025 року.

Сума гранту: Очікувана максимальна сума гранту на інституційну підтримку становить 200 000 доларів США. Очікувана максимальна сума гранту на підтримку проектів становить 50 000 доларів США на 12 місяців (Якщо термін дії проекту менше або перевищує 12 місяців, очікувана гранична сума повинна бути пропорційна). Більші суми будуть розглядатися, якщо вони обґрунтовані й виправдані.

Заявники повинні подавати бюджет в українській гривні.

Зверніть увагу! Pact здійснює виплати грантоотримувачам лише за допомогою банківського переказу, тому незареєстровані групи та громадянські ініціативи повинні подавати заявки на цей конкурс у партнерстві або консорціумі з офіційно зареєстрованими ОГС, які погоджуються обліковувати їх кошти.

Якщо термін дії проекту менше або перевищує 12 місяців, очікувана гранична сума повинна бути пропорційна.

Кінцевий термін подання заявок відсутній. Це безстроковий конкурс. Pact розглядатиме заявки на постійній основі. Заявники отримають зворотний зв’язок щодо результатів розгляду заявки протягом двох тижнів з дати отримання повного пакету заявки на грант. Pact залишає за собою право не інформувати заявників, чиї заявки не пройшли конкурсний відбір, щодо причин відмови. Заявки не будуть прийматися після 15 грудня 2024 року.

Процес подання заявки

Надішліть заповнені заявки електронною поштою на адресу електронної пошти grants.engage@pactworld.org з темою: «Відповідь на RFA Р4767-2024-19».

Повний пакет заявки повинен включати таке:

(1) Заповнена аплікаційна форма (форма доступна за посиланням нижче).

(2) Додатки:

 • Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA) — коротка форма.
 • Для зареєстрованих організацій: підтвердження організаційно-правової форми.
 • Для незареєстрованих груп або неформальних громадських ініціатив: меморандуми про співпрацю, рекомендаційні листи, гарантійні листи або інші подібні документи, що підтверджують домовленість між групою-заявником та її партнерською ОГС, яка є юридично зареєстрованою.

Додаткове технічне повідомлення:

 • Організаціям, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде запропоновано подати деталізований бюджет із супровідним описовим бюджетом.
 • Організації, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, повинні мати номер UEI, зареєстрований через платформу gov (12-значний ідентифікаційний номер, необхідний для всіх заходів, пов’язаних із закупівлями), щоб мати можливість отримувати кошти.
 • Щодо організації, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде проведено оцінку ризиків і відповідальності відповідно до внутрішніх вимог Pact.

Правила та умови

Стандартні положення: для грантів, наданих в результаті цього конкурсу, застосовуватимуться Стандартні положення USAID для ОГС, зареєстрованих за межами США.

Неприпустимі витрати:  Pact не фінансує закупівлю:

 • Обладнання та послуг для переривання вагітності.
 • Сільськогосподарських товарів.
 • Товарів та послуг для підтримки поліцейської чи іншої правоохоронної діяльності.
 • Будівельних робіт.
 • Добрив.
 • Товарів розкоші та обладнання для азартних ігор.
 • Військового спорядження.
 • Автомобілів.
 • Пестицидів.
 • Фармацевтичних препаратів.
 • Обладнання для спостереження.
 • Вживаного обладнання.
 • Надлишкового майна, що належить уряду США.
 • Обладнання для зміни погоди

Повний перелік неприпустимих витрат наведено у розділах M1, M6, M14, M20 і M29 згаданих вище Стандартних положень USAID для ОГС, зареєстрованих за межами Сполучених Штатів Америки.

Дозвіл на використання і розголошення: Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

Відмова від відповідальності:

 • Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну заявку.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі заявки.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не становить собою зобов’язання Pact щодо надання фінансування.
 • Pact зберігає за собою право виключити з участі у конкурсі будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних заходах.
 • Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як буде визначено присудження грантів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або організацій, зазначених у списку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці.
 • Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови конкурсу.

Запитання до конкурсу

Якщо у вас виникли запитання до цього конкурсу, будь ласка, надішліть їх електронною поштою на адресу grants.engage@pactworld.org.

У темі листа необхідно вказати «Запитання до RFA Р4767-2024-19 – назва організації, що подає запитання».

Відповіді на запитання будуть надаватися в робочому порядку, а також регулярно публікуватимуться у форматі відповідей на поширені запитання (FAQ), що додаються до цього конкурсного оголошення.