ЗАВЕРШЕНО: Запит пропозицій щодо серії тренінгів з організаційної стійкості для партнерських організацій програми “Долучайся!”

Дата проведення: 2023-06-22 00:00
Останній термін подачі документів: 2023-06-22 00:00
Завершено

Програма “Долучайся!” запрошує українську компанію, консорціум українських компаній або консорціум українських консультантів надати пропозиції для надання послуг щодо організації та проведення серії тренінгів з організаційної стійкості для партнерських організацій програми “Долучайся!”.

I. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Цей запит пропозиції є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»), яку впроваджує Pact. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному і локальному рівнях.

Програма «Долучайся!» працює з 2016 року, надаючи підтримку місцевим коаліціям по всій Україні для залучення громадян до громадянської освіти, антикорупційних і демократичних реформ, масових адвокаційних кампаній та ініціатив для захисту вразливих груп. Місцеві ініціативні групи  за підтримки «Долучайся!» ефективно адвокатували зміни політики на національному та місцевому рівнях у сферах протидії корупції, сприяння європейській інтеграції та вирішення нагальних проблем місцевої громади. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Програма «Долучайся!» зосередила свою діяльність на підтримці партнерських організацій громадянського суспільства і їх намірів адаптуватися до викликів нових умов діяльності, залишатися ефективними, актуальними та служити іншим ОГС, державним установам та українським громадянам, які постраждали від війни. Пакт має на меті продовжувати розвивати потенціал партнерських ОГС Програми «Долучайся!», щоб підвищити їх стійкість адаптації до змін середовища.

Цей RFP запрошує українську компанію, консорціум українських компаній або консорціум українських консультантів надати пропозиції щодо надання послуг, описаних нижче.

II. ОБСЯГ РОБІТ

Мета: Надати інституційним партнерським ОГС Програми «Долучайся!» знання та навички, необхідні для підвищення їх організаційної стійкості у відповідь на ввиклики, спричинені війною.

Цілі:

 • Провести принаймні три тренінги для інституційних партнерських ОГС Програми «Долучайся!» щодо нових змін у законодавчому середовищі, шляхів кращого залучення місцевих ресурсів, розподілу гуманітарної допомоги та протидії російській пропаганді.
 • Надати інституційним партнерським ОГС Програми «Долучайся!» практичні поради по темам тренінгів, щоб допомогти ОГС-партнерам «Долучайся!» адаптуватися до змін операційного середовища.

Обов’язки та відповідальність:

Завдання 1: Розробити план серії щонайменше з трьох тренінгів для організацій-партнерів Програми «Долучайся!». Він має включати (але не обмежуватись):

 • запропоновані теми, що охоплюють нові зміни в законодавчому середовищі, шляхи кращого залучення місцевихресурсів, розподіл гуманітарної допомоги, протидію російській пропаганді;
 • формат тренінгів, тривалість, часові рамки та порядок денний тренінгів;
 • очікувані результати та методи оцінки досягнення результатів.

Завдання 2: Підготувати порядок денний, роздаткові матеріали та форми оцінювання для тренінгів.

Завдання 3: Провести принаймні три тренінги для організацій-партнерів Програми «Долучайся!».

Завдання 4: Підготувати підсумковий звіт про тренінги (англійською мовою).

Передбачається, що тренінги будуть одноденними та проводитимуться українською мовою. Пакт передбачає, що представники 28 інституційних партнерських ОГС Програми «Долучайся!» візьмуть участь у тренінгах.

Тренінги мають будуватися з огляду на умови, в яких  діють організації громадянського суспільства в Україні, з метою розвитку та підвищення їх організаційної стійкості у відповідь на виклики, спричинені війною.

Результати роботи:

 • Розробити остаточну концепцію серії щонайменше 3 тренінгів щодо нових змін у законодавчому середовищі, шляхів кращого залучення місцевих ресурсів, розподілу гуманітарної допомоги та протидії російській пропаганді.
 • Підготувати порядок денний, презентації, роздаткові матеріали, форми оцінювання та пакети обов’язкової літератури індивідуальні для кожного тренінгу.
 • Провести мінімум 3 тренінги.
 • Звіт про кожен тренінг, що містить список учасників, форми оцінювання, відеозапис.
 • Розробити підсумковий звіт (англійською).

Місце виконання: Запитувані послуги мають бути надані в Україні.

Період виконання: Запитувані послуги мають бути надані з 26 червня 2023 року та по 30 листопада 2023 року.

Вимоги до заявників:

 • Знання про нові розробки в законодавчому середовищі, способи кращого залучення місцевих ресурсів, розподіл гуманітарної допомоги, протидію російській пропаганді, пов’язані з діяльністю організацій громадянського суспільства в Україні.
 • Досвід проведення тренінгів та консультацій щодо нових розробок у законодавчому середовищі, шляхів кращого залучення місцевих ресурсів, розподілу гуманітарної допомоги, протидії російській пропаганді, пов’язаної з діяльністю організацій громадянського суспільства в Україні.
 • Технічні знання, навички та досвід у розробці та організації тренінгів як онлайн, так і офлайн.
 • Досвід у розробці форм оцінювання та інших інструментів оцінювання, здатність аналізувати їх і створювати добре структурований і послідовний звіт.
 • Відмінні навички письма та презентації.
 • Бажано вільне володіння англійською мовою.

III. ІНСТРУКЦІЯ З ПОДАННЯ

А. Подання запитань: усі запитання чи роз’яснення щодо цього RFP мають бути в письмовій формі та надіслані на kbondar@pactworld.org не пізніше 17:00 8 червня 2023 року. Запитання та запити на роз’яснення, а також відповіді на них будуть розіслані всім одержувачам RFP, які виявили інтерес до цього RFP.

B. Документація, необхідна для подання заявки:

 • Резюме/CV. Короткий профіль основного заявника/керівника команди, що містить знання та досвід щодо мети та завдань цього RFP.
 • Резюме консультанта(ів) або експерта(ів), залучених до виконання завдань додатково до основного заявника.
 • Технічна пропозиція: План серії щонайменше 3 тренінгів, яка включає:
 • запропоновані теми, що охоплюють найважливіші сфери нововведень у законодавчому середовищі, шляхи кращого залучення внутрішніх ресурсів, розподіл гуманітарної допомоги, протидію російській пропаганді, пов’язані з діяльністю організацій громадянського суспільства в Україні;
 • формат тренінгів, тривалість, часові рамки та проект програми хоча б одного тренінгу. На першій сторінці пропозиції має використовуватися титульний аркуш пропозиції згідно з Додатком 1.
 • Фінансова пропозиція (у валюті гривні): Чітко вказати LOE із запитуваною ставкою за одиницю (за результат і/або за день/годину) для консультантів.

Pact може вимагати додаткову, більш детальну інформацію про бюджет перед укладенням субпідряду.

C. Подання пропозицій: Кінцевий термін подання пропозицій – 22 червня 2023. Подання необхідно надсилати лише в електронному форматі (у форматі PDF або Microsoft Word і Excel) на адресу kbondar@pactworld.org . Пропозиції оферента не повинні містити жодних зайвих рекламних матеріалів або складних форматів презентацій (бажано чорно-білі). Учасники пропозиції не повинні подавати заархівовані файли. Ті сторінки, які вимагають оригінальних підписів вручну, слід відсканувати та надіслати у форматі PDF у вигляді вкладення електронної пошти. Технічна пропозиція та пропозиція щодо вартості повинні зберігатись окремо одна від одної. Будь ласка, вкажіть номер RFP та назву RFP у темі електронного листа. Учасники тендеру несуть відповідальність за те, щоб їхні пропозиції були отримані відповідно до інструкцій, викладених у цьому документі. Запізнілі пропозиції можуть бути розглянуті на розсуд Pact. Pact не може гарантувати, що пропозиції, які пройшли пізніше, будуть розглянуті.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

A. Процес перевірки. Pact створить відбірковий комітет, до якого увійдуть представники різних відділів компанії та зовнішні спеціалісти, якщо це необхідно. Усі технічні рецензенти пройдуть процес перевірки, щоб усунути будь-який конфлікт інтересів. Оцінка базуватиметься на критеріях, викладених у Розділі B. Критерії оцінки.

B. Критерії оцінювання. Нагорода буде визначена Комітетом з відбору на основі критеріїв, викладених нижче, як показано в пропозиції Учасника пропозиції. Розглядатимуться лише пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу. Цей RFP використовуватиме процес компромісу для визначення найкращої вартості. Це означає, що кожну пропозицію буде оцінено та оцінено відповідно до наведених нижче критеріїв оцінки та очікувань, які наведено в таблиці нижче (загалом 100 балів):

 • Кваліфікація (компетентність заявниказдатність виконувати завдання, викладені в цьому RFP) – 40 балів
 • Технічна пропозиція (Вичерпність, послідовність, актуальність запропонованої концепції) – 30 балів
 • Цінова пропозиція (Економічна ефективність) – 30 балів.

V. ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

A. Відмова від відповідальності

 • Pact зберігає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати умови цього конкурсу шляхом письмового повідомлення. Pact може в будь-який момент скасувати конкурс.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану пропозицію або їх усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання з боку Pact щодо укладення договору.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку пропозицію на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю в цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право укладати договори на основі початкового оцінювання пропозицій без їх подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити присудити фінансування тільки частини обсягу робіт, поданих на конкурсний розгляд, або укласти кілька договорів з метою виконання необхідного обсягу робіт.
 • Щоб сприяти конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у пропозиції, які може бути виправлено до того, як буде прийнято рішення про укладення договорів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання пропозиції на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника, звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у переліку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у пропозиції.
 • Подаючи пропозицію, заявник тим самим підтверджує своє розуміння умов конкурсу.
 • Інформація, що стосується заявника, і отримана від нього внаслідок участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник, надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.