Запит пропозицій щодо Дизайнерської підтримки партнерів програми «Долучайся!» з оформлення аналітичних матеріалів

Pact оголошує подовження термінів конкурсу до 17 листопада 2023 до 17:00

I. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Невдовзі після вторгнення Росії, уряд України оголосив воєнний стан. Вплив воєнного стану на пересічних громадян України є комплексним і широкомасштабним. Щоб розширити охоплення цільової аудиторії партнерськми ОГС та комунікувати громадянам аналітичні продукти щодо проведення реформ, Програма «Долучайся!» допоможе інституційним партнерам у розробці та створенні інфографіки, аудіовізуального контенту та подібних привабливих форматів.

Цей запит є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»), яку впроваджує Pact. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному і локальному рівнях.

Метою цього запиту є отримання послуг українських професіоналів зі зв’язків з громадськістю, щоб допомогти ОГС-партнерам Програми «Долучайся!» адаптувати аналітичні матеріали до привабливих форматів, придатних для публікацій на різних платформах, включно з соціальними та традиційними медіа.

II. ОБСЯГ РОБІТ

Очікувані результати:

 • Підвищення розуміння громадянами впливу воєнного стану та інших законодавчих і регуляторних змін на їх повсякденне життя.
 • Збільшення охоплення громадян ОГС.

Мета: Підвищити обізнаність громадян про наслідки нових законодавчих та регуляторних змін шляхом посилення комунікаційних зусиль партнерів Програми «Долучайся!» та збільшення їхнього охоплення своєї цільової аудиторії.

Цілі:

 • Трансформувати аналітичні продукти партнерів Програми «Долучайся!» у привабливі комунікаційні формати, які включають в тому числі інфографіку, аудіовізуальні матеріали, анімацію та відеоісторії.
 • Розширити охоплення партнерів Програми «Долучайся!» шляхом публікації цікавого контенту в соціальних мережах, блогах і на веб-сайтах, а також у основних ЗМІ щодо реформ в Україні.

Обов’язки та відповідальність:

Очікується, що протягом усього терміну дії контракту обраний(і) Консультант(и) надаватиме експертні поради та технічну підтримку, пов’язану з адаптацією аналітичних продуктів партнерів до привабливих форматів під керівництвом відповідального менеджера Pact, що може включати, але не обмежуватися:

 • розробка дизайну візуальних матеріалів для аналітичних продуктів партнерів (брошури, презентації, інфографіка, діаграми та інші візуалізації даних).
 • підготовка захоплюючих аудіовізуальних матеріалів на підтримку аналітичних продукти партнерів (анімація та дизайн руху, відео пояснення, відеоісторії та інтерв’ю, тощо).
 • адаптація розроблених матеріалів для публікації в соціальних мережах, блогах, на веб-сайтах, ЗМІ.

Наведений вище перелік не вважається вичерпним. Pact зберігає за собою право замовляти продукти та послуги, не зазначені прямо у вищенаведеному списку очікуваних послуг, але пов’язані з експертизою запитаного Консультанта(ів).

Місце виконання: Запитувані послуги мають надаватися в Україні.

Період надання послуг: Запитувані послуги мають бути надані у період з 30 Листопада 2023 по 30 Вересня 2024 року.

Вимоги до заявників:

 • Професійний досвід у сфері графічного дизайну та розробки привабливих аудіовізуальних матеріалів, включно з анімацією, моушн дизайном і відео.
 • Попередня робота з міжнародними організаціями буде перевагою.

III. ІНСТРУКЦІЯ З ПОДАННЯ

 1. Подання питань: Усі питання чи пояснення, які стосуються цього запиту, мають надаватися в письмовій формі на адресу kbondar@pactworld.org до 17:00 27 Жовтня Тема листа має містити: “Запитання по RFP P4767-2024-01”.
 2. Документація, необхідна для подання заявки:
 • Резюме/CV. Опис кваліфікації та короткий опис подібних минулих проектів. Короткий профіль головного заявника/керівника групи, що містить знання та досвід, релевантні для цілей і завдань цього Запиту пропозиції.
 • Резюме консультанта(-ів) або експерта(-ів), залучених до виконання завдань, якщо це декілька осіб, на додаток до головного заявника.
 • Портфоліо, що містить зразки графічного дизайну, аудіовізуальні та відео частини, розроблені консультантом(ами)
 • Рекомендаційні листи
 • Фінансова пропозиція (бюджет у гривнях).

Pact може вимагати додаткової, більш докладної інформації про бюджет, перш ніж видати договір.

 1. Подання пропозицій: Кінцевий строк подання пропозицій — 17 Листопада 2023 до 17-00. Подання мають здійснюватися виключно в електронному форматі (PDF, Microsoft Word або Excel) на адресу ел. пошти kbondar@pactworld.org . Тема листа має містити: “Пропозиція щодо RFP P4767-2024-01”. Пропозиції, отримані після кінцевого строку, можуть розглядатися на розсуд Pact.

Pact не може гарантувати, що пропозиції, отримані після кінцевого строку, буде розглянуто.

IV.   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Процес розгляду пропозицій. Pact створює тендерний комітет, до складу якого входять представники різних відділів компанії та зовнішні експерти за необхідності. Усі технічні рецензенти пройдуть перевірку для виключення будь-якого конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях, викладених у розділі B «Критерії оцінювання».
 2. Критерії оцінювання. Рішення про вибір контрагента приймається на підставі Найкращої загальної оцінки, яка визначається відбірковим комітетом на основі зазначених нижче критеріїв. Розглядаються лише ті пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу. Для визначення найкращої оцінки за цим конкурсом застосовуватиметься процес вибору. Це означає, що кожна пропозиція оцінюється та отримує бали відповідно до критеріїв оцінювання та очікувань, наведених нижче:
  • Кваліфікація (компетентність заявника) Технічні знання, навички і досвід у сфері графічного дизайну та розробки захоплюючих відео, включно з анімацію та моушн-дизайном (бажано візуалізовані фрагменти даних, включаючи відео та презентації, інфографіку), підтверджені зразками раніше створених графічних матеріалів – 50 балів
  • Рекомендаційні листи – 10 балів
  • Цінова пропозиція – 40 балів

V. ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

 1. Відмови від відповідальності
 • Pact зберігає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати умови цього конкурсу шляхом письмового повідомлення. Pact може в будь-який момент скасувати конкурс.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану пропозицію або їх усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання з боку Pact щодо укладення договору.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку пропозицію на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю в цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право укладати договори на основі початкового оцінювання пропозицій без їх подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити присудити фінансування тільки частини обсягу робіт, поданих на конкурсний розгляд, або укласти кілька договорів з метою виконання необхідного обсягу робіт.
 • Щоб сприяти конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у пропозиції, які може бути виправлено до того, як буде прийнято рішення про укладення договорів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання пропозиції на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника, звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у переліку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у пропозиції.
 • Подаючи пропозицію, заявник тим самим підтверджує своє розуміння умов конкурсу.
 • Інформація, що стосується заявника, і отримана від нього внаслідок участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник, надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.