ЗАВЕРШЕНО: Запит на послуги консультанта для розвитку потенціалу партнерських ОГС програми «Долучайся!» щодо верифікації даних для документування злочинів Росії за методологією OSINT

Дата проведення: 2023-09-29 00:00
Останній термін подачі документів: 2023-09-29 00:00
Завершено

A. Вступ

Пакт є міжнародною неприбутковою організацією, яка працює на місцях у майже 40 країнах світу, щоб покінчити з бідністю та маргіналізацією. Ми співпрацюємо з місцевими організаціями, бізнесом та урядами для створення довгострокових рішень для процвітаючих, стійких громад. Наше бачення — це світ, де кожен є господарем свого майбутнього. Пакт працює в Україні з 2006 року у сферах врядування, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятирічний досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, з якими стикаються організації громадянського суспільства в Україні.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України українське громадянське суспільство продемонструвало стійкість, здатність швидко повертатися, щоб надавати життєво важливу підтримку громадянам України. Незважаючи на жахливі обставини, війна надала українському громадянському суспільству нові можливості для взаємодії з виборцями та демонстрації цінності та важливості їхньої роботи. На початку війни українські громадські організації швидко спрямували свою діяльність на нові потреби своїх виборців. По мірі того, як триває війна, потреби українських громадян, а отже, і ОГС продовжують змінюватися. Потреби більше зосереджені на таких темах, як публічні повідомлення, документування військових злочинів, виявлення російської пропаганди та фейків.

Цей запит на послуги консультанта (CR) є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!». Метою програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян та їхньої участі у громадській діяльності на національному, субнаціональному та місцевому рівнях.

Мета цього запиту на послуги консультанта — найняти українського консультанта для розробки комплексної навчальної програми для навчального курсу зі збору та верифікації даних, використовуючи OSINT-підходи для партнерських ОГС Програми «Долучайся!», що дозволяє дослідникам партнерських ОГС Програми «Долучайся!» перевіряти, документувати та повідомляти про ввоєнні злочини Росії проти громадян, а також розвінчувати російську пропаганду та фейки. Провести всі навчальні заходи для інституційних партнерських ОГС Програми «Долучайся!» за запропонованою програмою навчання та індивідуально наставляти кожного ОГС-партнера ENGAGE.

Б. Обсяг робіт

Використовуючи відкриті джерела, інституційні партнерські ОГС Програми «Долучайся!» активно протидіють оманливій інформації Росії, фіксуючи випадки військових злочинів і підтверджуючи особи російських військових злочинців і активи, пов’язані з російською державою. Однак партнерам «Долучайся!» потрібен додатковий розвиток потенціалу, щоб досягти вищого рівня кваліфікації в перевірці даних і ефективній комунікації, яка відповідає найвищим професійним стандартам.

Пакт планує запустити курс і менторство з перевірки даних для документування російських злочинів за методологією OSINT. Ключові партнери «Долучайся!» (VoxUkraine, Автомайдан, Ukrainian Toronto TV, Запорізький центр розслідувань, Центр протидії корупції, Центр громадянських свобод, Харківський антикорупційний центр, Transparency International Україна та інші) долучаться до курсу та менторства.

Мета: Надати інституційним партнерським ОГС Програми «Долучайся!» інструменти Open Source Intelligence (OSINT) для перевірки, документування та інформування громадян про військові злочини Росії, а також розвінчування російської пропаганди та фейків.

Обов’язки та відповідальність:

Завдання 1: Провести оцінку потреб партнерів «Долучайся!» watchdog ОГС щодо знань і навичок, необхідних для використання інструментів OSINT для збору, перевірки та використання інформації для документування військових злочинів Росії та боротьби з російською пропагандою.

Завдання 2: На основі результатів оцінки потреб розробити вичерпну схему навчального плану для навчального курсу зі збору та перевірки даних, використовуючи підходи OSINT для інституційних партнерських ОГС Програми «Долучайся!» (принаймні 10 ОГС та до 20 учасників), що дозволить дослідникам партнерських ОГС Програми «Долучайся!» перевіряти, документувати та повідомляти громадянам про військові злочини Росії, а також розвінчувати російську пропаганду та фейки. План може включати, але не обов’язково обмежуватися такими аспектами:

 • основні навчальні модулі навчального плану, що забезпечують логічний потік і послідовність тем і враховують різні рівні роботи з перевіркою даних серед партнерів-ОГС;
 • визначені теми, які мають бути розглянуті в кожному модулі;
 • чітко визначені навчальні цілі та результати кожного модуля;
 • методи та підходи, які будуть використовуватися для кожного модуля на основі змісту та цілей модуля, орієнтовна тривалість;
 • очікувані результати та методи оцінки досягнення результатів;
 • схема повинна містити місце для тем і запитань, запропонованих учасниками на основі їхніх конкретних потреб, у разі чого деталі щодо цих елементів будуть розроблені пізніше.

Завдання 3: підготувати розпорядок дня, форми оцінювання та інші матеріали для кожного навчального заходу, якщо це необхідно (читання, відео, посилання на цифрові інструменти тощо).

Завдання 4: Провести всі навчальні заходи для партнерських ОГС Програми «Долучайся!» за запропонованою навчальною програмою протягом 2 місяців.

Завдання 5: Протягом 3 місяців наставляти індивідуально кожного з партнерських ОГС Програми «Долучайся!», який пройшов оцінку потреб і навчальний курс, щоб підготувати своїх слідчих до перевірки, документування та інформування громадян про військові злочини Росії, а також розвінчувати російську пропаганду та фейки.

Завдання 6: Підготувати звіти про впровадження навчальної програми та наставницькі зусилля для партнерських ОГС Програми «Долучайся!» (англійською та українською мовами). Кожен звіт має містити кількісні та якісні результати та рекомендації щодо подальшої діяльності з розвитку спроможності ОГС щодо перевірки даних та документування військових злочинів Росії, а також пропаганди та фейків .

Програма «Долучайся!» заохочує додаткові пропозиції щодо тем і підходів у цій навчальній програмі, спрямованих на розвиток практичних навичок учасників щодо використання інструментів OSINT.

Результати роботи:

 • Звіт про оцінку потреб.
 • Остаточна концепція навчальної програми з верифікації даних за допомогою інструментів OSINT, включаючи детальний план реалізації. Навчальна програма має базуватися на потребах, визначених під час оцінки потреб.
 • Порядок денний, презентації, форми оцінювання та пакети обов’язкової та рекомендованої літератури (також можуть бути відео, посилання на цифрові інструменти тощо, якщо це доцільно), розроблені для індивідуального використання кожним учасником і для потенційного поширення в організаціях, звідки походять учасники. , а також інші матеріали, що стосуються освіти.
 • Проведені тренінги з перевірки даних за допомогою OSINT для ОГС.
 • План наставництва для кожної партнерської ОГС.
 • Звіт про результати наставництва по партнерській ОГС (англійською та українською мовами).
 • Проект звіту (англійською та українською мовами) з основними висновками, отриманими уроками та рекомендаціями щодо виконання навчального плану та наставництва . Списки учасників, результати оцінювання форм, відеозаписи онлайн-заходів мають бути включені до звітів у вигляді додатків.
 • Завершений звіт після відгуку Програми «Долучайся!».

Місце виконання : Усі послуги, необхідні за цим тендером, будуть надані в Україні.

Період виконання : усі послуги, необхідні за цим тендером, будуть надані з 9 жовтня 2023 року до 31 січня 2024 року.

Очікуваний рівень зусиль : Орієнтовний рівень зусиль становить 128 консультаційних днів. У рамках графіка можна обговорити всі кінцеві терміни та дати виконання, якщо в пропозиції будуть наведені вагомі аргументи

В. Кваліфікації: 

 • Відмінне знання OSINT та інших методологій, застосовних для перевірки даних з відкритих джерел.
 • Перевірений досвід реалізації OSINT-проектів з перевірки військових злочинів Росії в Україні та/або розвінчання російської пропаганди та фейків.
 • Відмінне знання останніх розробок та практичні технічні навички у сфері OSINT-розслідувань.
 • Перевірений досвід проведення оцінки потреб, проведення тренінгів, семінарів та наставництва з питань використання OSINT-технологій. Досвід має продемонструвати здатність учасників максимально розвивати як теоретичні, так і, головне, практичні навички.
 • Технічні знання, навички та досвід у розробці та організації навчальних занять і семінарів як онлайн, так і офлайн.
 • Продемонстрований досвід розробки форм оцінювання та інших інструментів оцінювання, здатність їх аналізувати та створювати добре структуровані та послідовні звіти.
 • Відмінні навички письма та презентації.
 • Бажано вільне володіння англійською мовою.

 

Г. Право на участь у конкурсі

Усі пропозиції, які не відповідають основним мінімальним вимогам, викладеним у тендері, будуть виключені. Див. Розділи C і E.

Ґ. Інструкція з подання заяв на участь

Заяви на участь (пропозиції) необхідно подати в електронному вигляді на kbondar@pactworld.org не пізніше 17:00 28 вересня 2023 року (за київським часом). Тема має містити: «Пропозиція відповідно до запиту на послуги консультанта P4767-2023-23». Передбачається, що Заяви на участь (пропозиції) подаватимуться від індивідуального консультанта як фізичної особи/приватного підприємця.

Документація, необхідна для подання заявки:

 • Резюме/CV. Короткий профіль заявника, що містить знання та досвід щодо цілей і завдань цього Запиту на послуги консультанта. Резюме консультанта або всіх експертів, залучених до виконання завдання, якщо це декілька осіб.
 • Проект методології оцінювання.
 • Загальне бачення менторського підходу.
 • Технічна пропозиція: схема навчального плану для навчальних занять і семінарів (див. рекомендації та деталі вище).
 • Фінансова пропозиція (бюджет) у файлі Excel (у гривні). Чітко зазначений LOE із зазначенням бажаної ставки за кожний Результатдля консультантів.

Запитання: усі запитання або роз’яснення щодо цього Запиту на надання послуг консультанта необхідно надіслати в письмовій формі на адресу kbondar@pactworld.org не пізніше 12:00 25 вересня 2023 року (за київським часом). Рядок теми має містити: «Запитання до запиту на надання послуг консультанта P4767-2023-23». Питання та роз’яснення, а також відповіді на них будуть надіслані всім одержувачам запиту на надання послуг консультанта, які вкажуть на зацікавленість у цьому консультанті.

 

Д. Критерії оцінювання

Пакт оцінюватиме заявників за такими критеріями (загалом 100 балів):

 • Кваліфікація (компетентність заявника та здатність виконувати завдання, викладені в цьому Запиті, що включає попередній досвід впровадження та проведення OSINT-проектів) – 40 балів
 • Технічна пропозиція (Всебічність, послідовність та відповідність запропонованої концепції тренінгів та підходу до наставництва) – 40 балів
 • Фінансова пропозиція (рентабельність) – 20 балів.:

Е. Правила та умови

Відмова від відповідальності :

 • Pact залишає за собою право змінювати умови цього звернення в будь-який час на власний розсуд шляхом письмового повідомлення. Pact може скасувати звернення в будь-який час.
 • Пакт може відхилити будь-яку або всі отримані пропозиції.
 • Розміщення клопотання не є зобов’язанням Pact присудити контракт.
 • Pact залишає за собою право дискваліфікувати будь-яку пропозицію на підставі невиконання заявником інструкцій щодо запрошення.
 • Pact не компенсує заявникам за їх відповідь на запит.
 • Pact залишає за собою право присуджувати нагороду на основі первинної оцінки заявок без подальшого обговорення.
 • Pact може присудити лише частину обсягу робіт у тендері або видати кілька присуджень обсягу робіт.
 • Pact залишає за собою право відмовитися від незначних недоліків пропозиції, які можна виправити до визначення нагороди для сприяння конкуренції.
 • Pact може зв’язатися із заявниками, щоб підтвердити інформацію та те, що пропозиція була подана для цього клопотання.
 • Pact може зв’язуватися з переліченими рекомендаціями про минулі результати без повідомлення заявника. Pact також залишає за собою право зв’язуватися з іншими джерелами інформації про минулі результати, які заявник не вказав у пропозиції.
 • Надсилаючи пропозицію, заявник підтверджує, що розуміє умови.
 • Інформація, що стосується та отримана від заявника в результаті участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник дає згоду на розкриття документів, поданих заявниками, рецензентам, які беруть участь у процесі відбору. Зверніть увагу, що всі рецензенти зобов’язані угодами про нерозголошення.
Файли для завантаження