ЗАВЕРШЕНО: Запит на послуги консультанта для проведення оцінки результатів роботи Програми «Долучайся!» в сфері розвитку спроможності партнерських організацій

Дата проведення: 2023-10-09 00:00
Останній термін подачі документів: 2023-10-09 00:00
Завершено

I. Вихідна інформація 

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Цей запит є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»), яку впроваджує Pact. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному і локальному рівнях.

Громадські організації, які є інституційними партнерами Програми «Долучайся!», розробили плани розвитку своєї організаційної спроможності (дорожні карти) як частину своїх грантів від Програми «Долучайся!». Pact має на меті оцінити кожну інституційну партнерську організацію згідно їх очікуваних організаційних планів і показників стійкості, результатів щодо підвищення рівня охоплення громадян, обізнаності та участі у просуванні реформ, намірів залучити вразливі, маргіналізовані та важкодоступні групи, боротьбу з корупцією, а також підзвітність і прозорість уряду. Ця діяльність включена до плану навчання Програми «Долучайся!» на 2023 фінансовий рік.

Метою цього запиту є отримання послуг українського консультанта для огляду планів розвитку організаційної спроможності інституційних партнерів Програми «Долучайся!», оцінки виконання цих планів, підготовки комплексного звіту про оцінку, та проведення презентацій ключових висновків дослідження.

II. Обсяг робіт

На початку Програми «Долучайся!», Pact мав на меті використовувати спеціалізований підхід до розвитку спроможності для посилення різноманітних типів мереж і коаліцій, від нещільних горизонтальних мереж, організованих навколо місцевих чи регіональних проблем, до формальних національних коаліцій. Через багатоетапний конкурсний процес Програма «Долучайся!» обрала організації як інституційних партнерів, які також є лідерами адвокації політик реформ. Pact передбачав використання аналізу організаційної мережі (ONA), мережевих зустрічей, результатом яких є плани дій, у тому числі плани стратегічної комунікації. Pact мав надавати безпосередню допомогу організаціям громадянського суспільства в організації мережевого діалогу та обміну інформацією. Підхід Програми «Долучайся!» передбачав підключення партнерів до тренінгів і інструктажу від технічних експертів у галузях навичок і знань. Підхід Pact полягав у безпосередньому розвитку потенціалу партнерів, допомагаючи їм створювати продукти та рішення спільно з експертами, наприклад, дозволяючи членам коаліції розробити комунікаційну стратегію у співпраці з компанією яка спеціалізується на зв’язках з громадськістю. Щоб покращити комунікацію ОГС щодо процесів реформ, Pact також мав допомогти партнерам визначити цільові аудиторії, визначити канали комунікації, розробити та донести повідомлення, а також оцінити вплив повідомлень.

Безпосередній розвиток спроможності включав зміцнення спроможності ОГС для покращення громадського залучення та розбудови цільових аудиторій для підтримки реформ. Програма «Долучайся!» планувала мотивувати ОГС створювати та залучати більш широкі групи цільових аудиторій і надавати місцевим і національним ОГС практичні методології, включаючи використання платформ соціальних медіа, мобільний збір даних для краудсорсингу та опитування громадян, а також моделі для набору волонтерів/членів та управління ними. Розвиток спроможності також передбачав посилення технічних навичок та знань для ефективної реалізації громадських ініціатив. Pact планував надати навчання, інструктаж і технічну допомогу з використання ІКТ, включаючи збір мобільних даних, пошук даних і геопросторове картографування. Тренінги також будуть зосереджені на окремих областях знань, які стосуються конкретних кампаній. Конкретний розвиток спроможності також включав посилення стратегічного лідерства у громадських ініціативах у формі надання тренінгу з лідерства для вищих лідерів громадянського суспільства

У середині проекту уроки внутрішнього та зовнішнього оцінювання та розширений обсяг Програми «Долучайся!» зумовили адаптацію програми. З тих пір Програма  «Долучайся!» зосереджується на об’єднанні національних, регіональних і місцевих громадських ініціатив, надає стимули ОГС, які працюють над схожими проблемами, до мережування та створення спільних коаліцій та зміцнення зв’язку з цільовими аудиторіями. Програма «Долучайся!» продовжувала підтримувати інституційних партнерів, приділяючи більшу увагу розширенню регіонального та місцевого охоплення для залучення ширшого кола цільових аудиторій. Діяльність Програми «Долучайся!» посилила підтримку обміну інформацією та розвитку спільних ініціатив серед місцевих ОГС та нових низових громадських ініціатив. Адаптація також включала акцент на розробку та інституціоналізацію механізмів, які зміцнюють громадську участь.

Ключовою адаптацією програми було зосередження розвитку спроможності на стійкості, стратегічних комунікаціях та лідерській підтримці ОГС для запровадження ефективних громадських ініціатив. Pact мав допомогти партнерам визначити цільову аудиторію, визначити канали комунікації, розробити та донести повідомлення, а також оцінити вплив повідомлень. Очікувалося, що грантоотримувачі ефективніше охоплять різноманітну аудиторію: чоловіків і жінок, молодь і пенсіонерів, а також інші ключові групи, наприклад ВПО.

Щоб допомогти інституційним партнерам завершити навчання, Програма «Долучайся!» оцінила ефективність інституційних партнерів за допомогою індивідуальної Оцінки організаційної подорожі до самозарадності, розробленої раніше Програмою «Долучайся!». Діяльність оцінювалася щодо фінансових і програмних результатів. За результатами оцінки діяльності інституційні партнери реалізували свої плани розвитку спроможності (дорожні карти). Тоді Pact мав допомогти інституційним партнерам розвинути їх організаційну спроможність, щоб підтримати їхні прагнення і розвинути їхню компетенцію як організаторів, радників і донорів місцевих ОГС та громадських коаліцій. У рамках цих зусиль Pact також провів повноцінний фінансовий аудит, сертифікований USAID. Весь розвиток спроможності, незалежно від того, чи здійснювався Pact безпосередньо чи через залучення консультантів, мав бути безпосередньо пов’язаний із підтримкою адвокації політик, їх впливу та сталості.

Очікувалося, що Програма «Долучайся!» досягне таких результатів:

 • Запровадження ефективних кампаній з громадської адвокації та моніторингу.
 • Питання, які просуваються громадянським суспільством, включені у державні політики та законодавство.
 • Посилення горизонтальних та вертикальних зв’язків між національними, регіональними та місцевими ОГС.
 • Інституціоналізація механізмів зворотного зв’язку від ОГС та громадян на національному та місцевому рівнях.
 • Збільшення громадської участі у національних, регіональних та місцевих громадських коаліціях та ініціативах.
 • Збільшення громадської участі у боротьбі з корупцією.
 • Збільшення обміну інформацією та мережування між місцевими ОГС / низовими громадськими ініціативами /громадськими активістами.
 • Поліпшення охоплення громадськими організаціями свої цільових аудиторій.
 • Зростання використання ІКТ ОГС для обміну інформацією та залучення цільових аудиторій.
 • Покращення здатності ОГС конструктивно взаємодіяти з традиційними ЗМІ.
 • Зростання громадської обізнаності та розуміння державних реформ.
 • Підвищення усвідомлення громадянами ролі та важливості організацій громадянського суспільства.
 • Поліпшення лідерських можливостей ОГС.
 • Підвищення організаційної (в тому числі технічної) спроможності антикорупційних ОГС.
 • Зростання громадської довіри до ОГС.
 • Покращання організаційної спроможності антикорупційних ОГС.
 • Посилення фінансової готовності ОГС, які займаються адвокаційною та моніторинговою діяльністю.

Мета: провести сторонню, засновану на даних оцінку поточних результатів проекту, і, де це можливо, впливу на організаційну сталість і стійкість партнерських ОГС Програми «Долучайся!».

Цілі:

 • оцінити організаційну діяльність інституційних партнерів Програми «Долучайся!», досягнутих результатів у порівнянні з планами організаційного розвитку (реалізація дорожньої карти).
 • оцінити рівень внеску розвитку спроможності від Програми «Долучайся!» в організаційну сталість і стійкість партнерських ОГС Програми «Долучайся!».

Обов’язки та відповідальність:

Завдання 1: Оглянути плани розвитку організаційної спроможності інституційних партнерів (дорожні карти).

Завдання 2: Оцінити за допомогою якісних та кількісних методів результати виконання планів розвитку організаційної спроможності інституційних партнерів (дорожніх карт).

Завдання 3: Розробити комплексний звіт про оцінку, включаючи визначення напрямків майбутнього організаційного розвитку (англійською мовою).

Завдання 4: Презентувати ключові результати дослідження для Програми «Долучайся!» (англійською мовою).

Питання дослідження:

 • Який поточний рівень прогресу щодо організаційного розвитку/планів сталого розвитку? (Джерело: порівняйте плани організаційні плани з поточним статусом)
  • Що сприяло та гальмувало цей прогрес?
 • До якої міри заходи з розвитку спроможності ведуть до покращення діяльності організації та кінцевого впливу на цільові громади/групи (як правило, бажані результати на рівні цілі або впливу)?
  • Підпитання 1.1: Які організації досягають (i) покращення організаційної діяльності та (ii) покращення впливу?
  • Підпитання 1.2: Якого типу / якою мірою організації отримували підтримку розвитку спроможності?
  • Підпитання 1.3: Чи існує кореляція між типом/ступенем підтримки розвитку спроможності та ( i ) покращеною діяльністю та (ii) покращеним впливом?
  • Підпитання 1.4: (якщо відповідь «так» щодо кореляції) Якісні: Як/чому підтримка розвитку спроможності призвела до ефективності/впливу?

Pact передбачає оцінку діяльності одинадцяти партнерів Програми «Долучайся!».

Доступні додаткові джерела даних:

 • Методології організаційної оцінки Програми «Долучайся!».
 • Плани розвитку спроможності партнерів (дорожні карти).
 • Аналітичний звіт щодо розвитку потенціалу інституційних партнерів.
 • Бали Індексу організаційної діяльності.
 • Програмні звіти партнерів.

Результати роботи:

 • Розробити остаточний план дослідження, підготувати шаблони для проведення інтерв’ю з ключовими інформантами (Key Informant Interviews), та створити анкету організаційного дослідження інституційних партнерів.
 • Зібрати та надати таблиці даних дослідження в XLS, CVS, SPSS/Stata/R/подібно.
 • Надати діаграми даних дослідження та підсумок інтерпретації даних у форматі PPT.
 • Розробити звіт та PPT презентацію з ключовими результатами дослідження (обидва документи англійською мовою).

Термін надання послуг: 20 жовтня 2023 – 31 січня 2024 року.

Очікуваний обсяг зусиль: Орієнтовний обсяг зусиль становить 35 консультаційних днів. Кінцеві терміни та дати виконання можуть бути обговорені, якщо в пропозиції будуть наведені вагомі аргументи.

III.  Вимоги до заявників

 • Технічні знання, навички та досвід у концепціях моніторингу та оцінки (M&E).
 • Технічні знання організаційної соціології, управління змінами, концепцій і підходів до вимірювання організаційних результатів і впливу.
 • Знання політико-економічних викликів країни в політичному переході від авторитарної до демократичної політичної культури.
 • Продемонстрований досвід розробки дослідницьких інструментів (онлайн-опитування, фокус-групи, інтерв’ю з ключовими інформантами) та проведення цього дослідження.
 • Сильні аналітичні навички для підтримки як якісних, так і кількісних досліджень.
 • Відмінні навички письма та презентації.
 • Вільне володіння англійською мовою є обов’язковою вимогою.
 1. Інструкції щодо подання пропозицій (заяв)

Пропозиції необхідно подати в електронному вигляді на kbondar@pactworld.org не пізніше 14:00 09 Жовтня 2023 року (за київським часом). Рядок теми має містити: «Пропозиція відповідно до запиту консультанта P4767-2023-08».

Документація, необхідна для подання заявки:

 • Резюме/CV. Опис кваліфікації для проведення цього дослідження та короткий опис подібних минулих проектів.
 • Технічна пропозиція:
  • Методологія або дизайн (і обґрунтування вибору)
  • Методи збору даних (обґрунтування вибору)
  • Зразок і вибірка, якщо запропоновано
  • Метод аналізу даних
 • Фінансова пропозиція (бюджет у гривнях) у файлі Excel. Чітко вказаний орієнтовний обсяг зусиль (LOE), що вимірюється консультаційними днями із ставкою за кожен такий консультаційний день, та вартість за кожен пункт Результатів Виконаних Робіт. Пропозиції послуг консультанта (або лідера групи консультантів) слід подавати від приватних підприємців-консультантів (якщо є така можливість).

 

Питання та уточнення:

Усі запитання чи уточнення щодо цього Запиту на отримання консультанта необхідно надіслати в письмовій формі на адресу kbondar@pactworld.org не пізніше 17:00 2 жовтня 2023 року (за київським часом). Тема має містити: «Запитання до запиту консультанта P4767-2023-08». Запитання та запити на роз’яснення, а також відповіді на них будуть надіслані всім одержувачам Запиту на отримання консультантів, які виявлять зацікавленість.

Розглядаються лише ті пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу. Для визначення найкращої оцінки за цим конкурсом застосовуватиметься процес вибору. Це означає, що кожна пропозиція оцінюється та отримує бали відповідно до критеріїв оцінювання.

 • Положення та умови
 • Pact залишає за собою право змінювати умови цього звернення в будь-який час на власний розсуд шляхом письмового повідомлення. Pact може скасувати звернення в будь-який час.
 • Пакт може відхилити будь-яку або всі отримані пропозиції.
 • Розміщення клопотання не є зобов’язанням Pact присудити контракт.
 • Pact залишає за собою право дискваліфікувати будь-яку пропозицію на підставі невиконання заявником інструкцій щодо запрошення.
 • Pact не компенсує заявникам за їх відповідь на запит.
 • Pact залишає за собою право присуджувати нагороду на основі первинної оцінки заявок без подальшого обговорення.
 • Pact може присудити лише частину обсягу робіт у тендері або видати кілька присуджень обсягу робіт.
 • Pact залишає за собою право відмовитися від незначних недоліків пропозиції, які можна виправити до визначення нагороди для сприяння конкуренції.
 • Pact може зв’язатися із заявниками, щоб підтвердити інформацію та те, що пропозиція була подана для цього клопотання.
 • Pact може зв’язуватися з переліченими рекомендаціями про минулі результати без повідомлення заявника. Pact також залишає за собою право зв’язуватися з іншими джерелами інформації про минулі результати, які заявник не вказав у пропозиції.
 • Надсилаючи пропозицію, заявник підтверджує, що розуміє умови.
 • Інформація, що стосується та отримана від заявника в результаті участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник дає згоду на розкриття документів, поданих заявниками, рецензентам, які беруть участь у процесі відбору. Зверніть увагу, що всі рецензенти зобов’язані угодами про нерозголошення.

* * *