Запит на послуги консультанта для проведення оцінки впровадження громадянської освіти в українській школі

Дата проведення: 2023-05-09 00:00
Останній термін подачі документів: 2023-05-09 00:00
Завершено

Програма «Долучайся!» оголошує запит на послуги українського консультанта з метою отримання наступних послуг: оцінки внеску Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні; оцінки якості громадянської освіти, як в українській школі, так і під керівництвом організацій громадянського суспільства (ОГС); оцінки сталості громадянської освіти в українській школі; а також отримання висновків/уроків (враховуючи невиправдану війну Росії проти України) для подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС.

I. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Цей запит є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»), яку впроваджує Pact. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному і локальному рівнях.

Метою цього запиту є отримання послуг українського консультанта для оцінки внеску Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні; оцінка якості громадянської освіти, як в українській школі, так і під керівництвом організацій громадянського суспільства (ОГС); оцінка сталості громадянської освіти в українській школі; а також отримання висновків/уроків (враховуючи невиправдану війну Росії проти України) для подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС.

IІ. Обсяг робіт

Мета: забезпечити доказовий аналіз впливу Програми «Долучайся!» на шкільну програму громадянської освіти шляхом оцінки результатів, визначення висновків для української екосистеми громадянської освіти та надання рекомендацій щодо майбутнього програмування.

Цілі:

 • Оцінити роль (або внесок) Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні, зокрема у сфері формальної системи освіти.
 • Оцінити якість громадянської освіти, як у системі формальної освіти, так і неформальної, яка реалізовується громадськими організаціями.
 • Оцінити сталість шкільної програми громадянської освіти.
 • Зібрати висновки/винесені уроки за результатами реалізованих активностей для розробки подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС, в тому числі у світлі невиправданої війни Росії проти України.

Обов’язки та відповідальність:

 • Завдання 1: Провести початкове дослідження для уточнення дослідницьких питань і доопрацювання плану дослідження.
 • Завдання 2: Провести якісне та кількісне оцінювання відповідно до мети, завдань та питань дослідження.
 • Завдання 3: Розробити комплексний звіт про проведене оцінювання (англійською мовою).
 • Завдання 4: Підготувати презентації початкового дослідження та проекту підсумкового звіту (англійською мовою).

Питання дослідження:

 • Наскільки стійкою з технічної точки зору є нинішня екосистема громадянської освіти, особливо в постраждалій від війни формальній системі освіти?
 • Як покращилася якість навчання?
 • Як громадянська освіта під керівництвом ОГС покращила якість, а не кількість?
 • Як зусилля з громадянської освіти впливають на громадянську грамотність громадян як у плані знань, так і в поведінці?
 • Які прогалини залишаються для майбутнього програмування, особливо щодо забезпечення залучення маргіналізованих, уразливих і важкодоступних груп населення до системи формальної освіти?

Результати роботи:

 • Фінальний план роботи
 • Початкове дослідження
 • Проект короткої презентації у форматі PPT звіту початкового дослідження.
 • Шаблони опитувальників для інтерв’ю з ключовими інформантами (KII) / Шаблони опитувальників для фокус груп
 • Анкета опитування зацікавлених сторін
 • Анкета опитування бенефіціарів
 • Таблиці даних опитувань у форматі XLS, CVS, SPSS/Stata/R/similar
 • Графіки даних опитувань у PPT
 • Проект остаточного звіту (англійською мовою)
 • Проект PPT- презентації для донорів, зацікавлених сторін, бенефіціарів, що супроводжує проект остаточного звіту (англійською мовою).
 • Остаточний звіт (англійською мовою) після опрацювання коментарів/відгуків донора, зацікавлених сторін та бенефіціарів, включно з документацією у додатках.

Графік надання послуг: 15 травня 2023 – 15 вересня 2023. Потенційний виконавець має бути готовим розпочати надання консультаційних послуг з 15 травня 2023 року та повністю завершити всі завдання в повній мірі 15 вересня 2023 року.

Очікуваний обсяг зусиль: Орієнтовний рівень зусиль становить 50 консультаційних днів. У рамках графіку, припустимо обговорити та змінити терміни виконання, якщо в Заявці будуть наведені вагомі аргументи.

IІІ. Вимоги до заявників

 • Технічні знання, навички та досвід у концепціях моніторингу та оцінки (M&E).
 • Технічні знання щодо програм громадянської освіти у формальній системі освіти, підходи, вплив.
 • Знання основних прав і громадянських свобод, особливо в колишньому Радянському Союзі.
 • Розуміння системи формальної освіти у колишньому Радянському Союзі.
 • Продемонстрований досвід у розробці інструментів дослідження (онлайн-опитування, фокус-групи, інтерв’ю з ключовими інформантами).
 • Сильні аналітичні навички для проведення як якісних, так і кількісних досліджень.
 • Відмінні навички письма та презентації.
 • Бажано вільне володіння англійською мовою

IV. Інструкції щодо подання пропозицій (заяв)

Пропозиції необхідно подати в електронному вигляді на kbondar@pactworld.org не пізніше 17:00 9 травня 2023 року (за київським часом). Рядок теми має містити: «Пропозиція відповідно до запиту на послуги консультанта P4767-2023-07».

Документація, необхідна для подання заявки:

 • Резюме/CV. Опис кваліфікації для проведення цього дослідження та короткий опис подібних минулих проектів.
 • Технічна пропозиція:
  • Методологія або дизайн
  • Методи збору даних та обґрунтування вибору
  • Зразок і вибірка
  • Метод аналізу даних
 • Фінансова пропозиція (бюджет у гривнях) у файлі Excel. Чітко вказаний орієнтовний обсяг зусиль (LOE), що вимірюється консультаційними днями із ставкою за кожен такий консультаційний день, та вартість за кожен пункт Результатів Виконаних Робіт.

 

Питання та уточнення:

Усі запитання чи уточнення щодо цього Запиту на отримання послуг консультанта необхідно надіслати в письмовій формі на адресу kbondar@pactworld.org не пізніше 17:00 1 травня 2023 року (за київським часом). Тема має містити: «Запитання до запиту на послуги консультанта P4767-2023-07». Запитання та запити на роз’яснення, а також відповіді на них будуть надіслані всім одержувачам Запиту на отримання послуг консультанта, які виявлять інтерес до цього Запиту.

Розглядаються лише ті пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу. Для визначення найкращої оцінки за цим конкурсом застосовуватиметься процес вибору. Це означає, що кожна пропозиція оцінюється та отримує бали відповідно до критеріїв оцінювання та очікувань.