ЗАВЕРШЕНО: Конкурс на отримання грантів № P4767-2021-05

Дата проведення: 2022-02-24 00:00
Останній термін подачі документів: 2022-02-24 00:00
Завершено

ОБ’ЄДНАННЯ, АДВОКАЦІЯ, СПІВПРАЦЯ: ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ ОГС У СФЕРІ РЕФОРМ

(Підтримка секторально-цільових ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівнях)

Міжнародна організація «Pact» є лідером у розвитку потенціалу недержавних організацій, мереж та організацій, що їм допомагають. Місія Pact полягає в тому, щоб допомагати створювати в усьому світі сильні громади, які надають людям можливість заробляти на гідне життя, ростити здорові сім’ї та брати участь у демократичних процесах. Pact досягає цього шляхом підвищення організаційного й технічного потенціалу громадських організацій, коаліцій та мереж, а також через створення зв’язків між урядом, бізнесом і громадянами задля досягнення соціальної, економічної та екологічної справедливості.

Цей конкурс на отримання грантів (далі – «Конкурс») оголошується в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (далі – «Програма «Долучайся!»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях. Більш детальний опис Програми «Долучайся!» наведено тут.

Загальна інформація

Програма «Долучайся!» спрямована на сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ. Діяльність в рамках програми «Долучайся!» включає підтримку національних організацій громадянського суспільства (ОГС) у їхніх зусиллях щодо залучення та інтеграції партнерів на місцевому рівні, а також підтримку місцевих і регіональних активістів та організацій у їхній діяльності, спрямованої на вирішення місцевих проблем та вплив на політику на національному рівні.

Через надання секторально-цільових грантів Програма «Долучайся!» надає підтримку ОГС для створення механізмів співпраці між громадянським суспільством та державними структурами, створення багаторівневих мереж, здійснення громадського нагляду та моніторингу. Такі гранти будуть надаватися для просування процесу реформ, включаючи боротьбу з корупцією, верховенство права, децентралізацію, громадянську освіту, підзвітність та прозорість уряду, виборчий процес, інклюзивний розвиток (людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ), а також інших вразливих груп населення) та євроінтеграцію.

Мета конкурсу

Метою цього конкурсу є сприяння розбудові дієвих національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування демократичних реформ шляхом підтримки адвокаційних кампаній, розбудови мереж, громадянської освіти та залучення приватного сектору. У різних категоріях цього конкурсу передбачені різні типи проєктів, щоб забезпечити цільову підтримку діяльності з адвокації, побудови партнерств, громадянської освіти та залучення приватного сектору.

Цей Конкурс проводиться публічно з метою забезпечення рівних можливостей у поданні запитів на фінансування для усіх зацікавлених кваліфікованих суб’єктів, які відповідають критеріям надання фінансування. У рамках цього конкурсу Pact пропонує підтримку проєктів зареєстрованим ОГС, а також незареєстрованим групам та неформальним громадським ініціативам.

Тематичні пріоритети

Цей конкурс спрямований на те, щоб допомогти громадянському суспільству долати виклики у сфері неформальної громадянської освіти та просування реформ шляхом підтримки зусиль з адвокації, розбудови мереж, розвитку громадянської освіти та залучення приватного сектору, спираючись на поточні та нові громадські ініціативи по всій країні.

У рамках цього конкурсу першочерговими темами є, зокрема:

 • протидія корупції;
 • громадянська освіта:
 • підзвітність і прозорість влади;
 • виборчий процес;
 • децентралізація;
 • верховенство права;
 • євроінтеграція;
 • охорона навколишнього середовища;
 • охорона здоров’я населення;
 • інші суспільно-важливі тематики.

У рамках цього конкурсу пріоритетом для Програми «Долучайся!» є підтримка мереж та коаліцій, які шукають можливостей для об’єднання національних, регіональних та місцевих громадських ініціатив по всій Україні. Окрім того, пріоритетними для конкурсу є сприяння обміну інформацією та розвиток спільних ініціатив серед місцевих ОГС та нових низових громадських ініціатив за допомогою «висхідного» («від низу до верху») підходу до мережування і коаліціонування. Отже, особливу увагу буде приділено проєктам, що підтримують коаліції організацій у їхніх зусиллях із просування процесу реформ на регіональному та місцевому рівнях.

Ініціативи, яким надається підтримка за цим конкурсом, повинні продемонструвати здатність залучати фінансові та нефінансові внески від приватного сектора, громадян чи державних структур. Підтримувані ініціативи повинні включати плани забезпечення сталості результатів проєкту, в яких чітко сформульовано, як продовжуватиметься діяльність або зберігатимуться результати діяльності після отримання первинної підтримки. Пріоритет у фінансуванні буде надаватися ініціативам, що демонструють реальні чи потенційні можливості для громадсько-приватного партнерства.

Географія конкурсу

Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку національним, регіональним або місцевим організаціям та коаліціям, зокрема зареєстрованим ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадським ініціативам по всій країні, надаючи пріоритет тим, що діють на півдні та сході України, зокрема у регіонах основної діяльності програми (Харківська, Херсонська, Сумська, Запорізька області).

Опис конкурсних категорій

Програма «Долучайся!» пропонує підтримку проєктів національним, регіональним або місцевим організаціям та коаліціям, зокрема зареєстрованим ОГС, незареєстрованим групам та неформальним громадянським ініціативам, шляхом повного та відкритого конкурсу за чотирма категоріями:

Конкурсна категорія 1: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ОГС, що бажають здійснювати секторально-цільові ініціативи, спрямовані на адвокацію необхідних змін в політиці, громадський моніторинг за реалізацією реформ, підвищення обізнаності громадян щодо реформ та успіхів у їхньому впровадженні.

Завдання конкурсної категорії:

 • проведення дієвих громадських кампаній у сфері адвокації та громадського моніторингу;
 • включення положень, адвокація яких ведеться громадянським суспільством, до державних політик та законодавства;
 • інституціоналізація механізмів зворотного зв’язку з ОГС і громадянами на національному і місцевому рівнях;
 • підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції.

Приклади активностей:

 • забезпечення залучення громадян та співпраця між різними зацікавленими сторонами у розробці та адвокації необхідних політичних змін на національному та регіональному рівнях;
 • проведення інформаційних та стратегічних комунікаційних кампаній щодо реформ та успіхів у їхній реалізації;
 • проведення кампаній громадського моніторингу, що залучають громадян до моніторингу прогресу реформ;
 • ініціативи громад, спрямовані на залучення громадян до боротьби з корупцією;
 • сприяння інклюзивному розвитку аби гарантувати інклюзивність процесу реформ, включаючи залучення вразливих груп та молоді до діалогу;
 • ініціативи громад, спрямовані на розширення масштабів охоплення на місцевому та регіональному рівнях, аби залучити ширшу аудиторію;
 • ініціативи, спрямовані на розвиток механізмів зворотного зв’язку з громадянами на регіональному рівні.

Очікувані результати:

Після завершення дії запропонованого проєкту заявники повинні будуть продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:

 • проведення дієвих громадських кампаній у сфері адвокації та громадського моніторингу;
 • рішення щодо суспільно-важливих питань, адвокація яких ведеться громадянським суспільством, враховані у державних політиках та законодавстві;
 • підвищення обізнаності громадян щодо корупції;
 • інституційне впровадження механізмів зворотного зв’язку з ОГС і громадянами на національному і місцевому рівнях;
 • підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції;
 • розширення охоплення цільових груп організаціями громадянського суспільства;
 • інституціоналізація використання організаціями громадянського суспільства інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) для обміну інформацією та залучення цільових аудиторій;
 • інституційне закріплення можливостей ОГС конструктивно взаємодіяти з традиційними ЗМІ та соціальними мережами;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо державних реформ;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо ролі і значення організацій громадянського суспільства;
 • підвищення суспільної довіри до ОГС;
 • посилення організаційного потенціалу ОГС у сфері протидії корупції.

Конкурсна категорія 2: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ініціативи ОГС з розбудови та зміцнення національних та місцевих горизонтальних мереж, міжрегіональної співпраці та співпраці ОГС з органами місцевого самоврядування з метою об’єднання національних, регіональних та місцевих громадських ініціатив по всій Україні, що здійснюють свою діяльність у сферах, що є пріоритетними для Програми «Долучайся!».

Завдання конкурсного напрямку:

 • розвиток співпраці між національними, регіональними та місцевими громадськими ініціативами по всій Україні з метою просування реформ;
 • розбудова горизонтальних і вертикальних зв’язків між національними, регіональними та місцевими ОГС;
 • забезпечення співпраці між ОГС та органами місцевого самоврядування з метою впровадження реформ;
 • підвищення громадянської залученості до діяльності коаліцій та ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • розширення обміну інформацією і мережевої взаємодії між локальними ОГС/ініціативами на низовому рівні/громадськими активістами на місцевому рівні.

Приклади активностей:

 • створення або зміцнення коаліцій та мереж, діяльність яких спрямована на вирішення одного чи кількох питань, що стосуються реформ, актуальних для громадян;
 • налагодження співпраці між локальними ОГС та місцевою владою для забезпечення ефективного впровадження реформ;
 • залучення громадян до адвокаційних та інформаційних кампаній, які проводяться мережами та коаліціями ОГС;
 • організація заходів з мережування, що стимулюють місцевих активістів приєднуватися до громадських ініціатив, а також налагодження зв’язків між активними громадянами, волонтерами та громадськими організаціями для реалізації спільних проєктів.

Очікувані результати:

Після завершення дії запропонованого проєкту заявники повинні будуть продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:

 • рішення щодо суспільно-важливих питань, адвокація яких ведеться громадянським суспільством, враховані у державних або місцевих політиках та законодавстві;
 • зміцнення горизонтальних і вертикальних зв’язків між національними, регіональними та місцевими ОГС;
 • підвищення залученості громадян до роботи коаліцій та громадських ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • розширення обміну інформацією і мережевої взаємодії між ОГС/ініціативами на локальному рівні/громадянськими активістами на місцевому рівні;
 • розширення охоплення цільових груп організаціями громадянського суспільства;
 • інституціоналізація використання організаціями громадянського суспільства інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) для обміну інформацією та залучення цільових аудиторій;
 • інституційне закріплення можливостей ОГС конструктивно взаємодіяти з традиційними ЗМІ та соціальними мережами;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо державних реформ;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо ролі і значення організацій громадянського суспільства;
 • підвищення суспільної довіри до ОГС.

Конкурсна категорія 3: Програма «Долучайся!» запрошує до участі в цьому конкурсі ОГС, що шукають підтримки для ініціатив у сфері неформальної громадянської освіти та залучення громадян, а також на розширення ОГС своїх цільових аудиторій з використанням традиційних та інноваційних підходів. Пріоритет надається ініціативам у сфері боротьби з корупцією та демократичного врядування.

Завдання конкурсної категорії:

 • збільшення участі громадян у ініціативах з неформальної громадянської освіти;
 • покращення розуміння громадянами своїх основних прав та обов’язків у демократичному суспільстві та шляхів їхньої реалізації;
 • збільшення поінформованості про креативні підходи до підвищення рівня громадянської освіти українських громадян;
 • створення сталої системи функціонування неформальної громадянської освіти;
 • підвищення обізнаності громадян щодо протидії корупції.

Приклади активностей:

 • наставництво та тренінги для локальних активістів задля підвищення обізнаності щодо протидії корупції;
 • реалізація стипендіальних програм для молоді з метою підвищення їхньої обізнаності про належне врядування та свідомий вибір на виборах;
 • об’єднання зусиль громадянського суспільства і держави для реалізації спільних ініціатив з громадянської освіти;
 • підтримка соціальної реклами;
 • ініціативи, спрямовані на ширше охоплення маргіналізованих груп та тих груп населення, чиї інтереси недостатньо представлені на національному та місцевому рівнях;
 • розробка платформ для створення сталих та спрямованих на вирішення конкретних проблем мереж між партнерами ОГС у сфері формальної та неформальної громадянської освіти;
 • проведення креативного та інноваційного залучення шляхом організації відповідних заходів на низовому рівні;
 • апробація інноваційних засобів та методів неформальної громадянської освіти.

Очікувані результати:

Після завершення дії запропонованого проєкту заявники повинні будуть продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:

 • встановлення державних та приватних партнерств, побудованих навколо громадських ініціатив;
 • покращення розуміння громадянами своїх основних прав та обов’язків у демократичному суспільстві та шляхів їхньої реалізації;
 • підвищення обізнаності громадян щодо протидії корупції;
 • підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції;
 • збільшення участі громадян у програмах неформальної громадянської освіти.
 • підвищення доступності практичних тематичних тренінгових модулів з громадянської освіти для всіх груп населення на додаток до формальної громадянської освіти у навчальних закладах;
 • збільшення поінформованості про креативні підходи до підвищення рівня знань з громадянської освіти українських громадян;
 • розширення охоплення цільових груп організаціями громадянського суспільства;
 • збільшення використання організаціями громадянського суспільства інформаційно-комунікаційних технологій (ICT) для обміну інформацією та залучення цільових аудиторій;
 • інституційне закріплення можливостей ОГС конструктивно взаємодіяти з традиційними ЗМІ та соціальними мережами;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо державних реформ;
 • підвищення рівня обізнаності громадян щодо ролі і значення організацій громадянського суспільства;
 • підвищення суспільної довіри до ОГС.

Конкурсна категорія 4: Програма «Долучайся!» збирає заявки для підтримки місцевого партнерства між ОГС та місцевими суб’єктами приватного сектору. Pact також розгляне можливість надання відповідної підтримки проєктам ОГС, які вже мобілізували щонайменше 30% внутрішніх ресурсів за рахунок прямих внесків у грошовій чи негрошовій формі, краудфандингових чи інших внутрішніх джерел доходу.

Завдання конкурсної категорії:

 • підвищення фінансової готовності громадських організацій, що працюють у сфері адвокації та громадського моніторингу, реалізовувати свої програми;
 • підтримка громадських ініціатив, що передбачають партнерства ОГС з державним та приватним сектором;
 • підтримка громадських ініціатив, які залучають внески у грошовій та негрошовій формах з інших джерел, аніж фінансування Програми «Долучайся!», мають перевагу при наданні підтримки.

Приклади активностей:

 • організація кампаній та заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища чи впровадження інклюзивності, у партнерстві з суб’єктами приватного сектору;
 • проведення кампаній зі збору коштів на реалізацію проєктів суспільного значення;
 • встановлення партнерських відносин між ОГС та місцевими суб’єктами приватного сектору з актуальних для громади питань.

Очікувані результати:

Після завершення дії запропонованого проєкту заявники повинні будуть продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:

 • встановлення громадсько-приватних партнерств, побудованих навколо громадських ініціатив;
 • підвищення рівня обізнаності громадян про роль і значення організацій громадянського суспільства;
 • підвищення суспільної довіри до ОГС;
 • підвищення фінансової спроможності організацій громадянського суспільства, що працюють у сфері адвокації та громадського моніторингу;
 • встановлення партнерських відносин між відповідними органами влади та місцевого самоврядування, приватним та громадським секторами, що прагнуть просувати ініціативи в області громадянської освіти.

Усі заявки в рамках цієї конкурсної категорії повинні:

 • сприяти активній участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень та розширювати її, перетворюючи пасивну обізнаність на активну участь;
 • не лише спиратися на існуючий досвід та зв’язки, але й пропонувати нові підходи задля реалізації запропонованого проекту, особливо шляхом охоплення уразливих і маргіналізованих груп;
 • залучати внески у грошовій та негрошовій формах від приватного сектору, громадян або, коли це практично можливо та не становить конфлікту інтересів, від органів влади та місцевого самоврядування;
 • включати плани забезпечення сталості результатів проєкту, які формулюють та підтверджують ті результати та напрацювання, що діятимуть після припинення підтримки Програмою «Долучайся!»;
 • доказово підтверджувати можливості встановлення громадсько-приватних партнерств або наявність вже встановлених партнерств.

Відповідність вимогам (стосується всіх конкурсних категорій):

 • У рамках цього конкурсу Pact пропонує підтримку проєктів зареєстрованим ОГС, а також незареєстрованим групам та неформальним громадянським ініціативам.
 • У рамках цього конкурсу Pact не може надавати гранти комерційним організаціям, політичним партіям, урядовим організаціям та фізичним особам.
 • Заявники повинні мати номер DUNS* (дев’ятизначний ідентифікаційний номер, необхідний для ведення усіх видів діяльності, пов’язаних із закупівлями).

Критерії відбору (стосується всіх конкурсних категорій):

 • відповідність заявленим цілям конкурсу та обґрунтування реалістичності плану програми;
 • підтверджена здатність до ефективного охоплення цільових груп населення та залучення громадян, а також здатність мобілізувати та залучати широкий спектр неурядових зацікавлених сторін, зокрема у регіонах основної діяльності Програми «Долучайся!» (Харківська, Херсонська, Сумська, Запорізька області);
 • реалістичність запропонованих цільових показників та план того, як дані будуть використані для осмислення досвіду та винесення уроків;
 • реалістичність строків та графіку реалізації проєкту;
 • доказово підтверджені можливості для побудови громадсько-приватних партнерств або наявність вже встановлених таких партнерств;
 • підтверджена здатність залучати внески у грошовій та негрошовій формах від приватного сектору, громадян або, коли це практично можливо та не становить конфлікту інтересів, від органів влади та/або місцевого самоврядування;
 • здатність досягати сталих результатів, які зберігатимуться й після завершення проєкту.

Орієнтовний строк дії грантів: до 18 місяців. Незалежно від дати початку, усі запропоновані проєкти мають завершитися до 30 червня 2023 року.

Сума грантів: Середня сума гранту – до 50 тис. дол. США. Виняткові ідеї можуть отримати більшу фінансову підтримку, якщо вони виправдані та добре обґрунтовані.

Майбутні договори будуть укладені в українській національній валюті (гривня), тому заявники повинні подавати свої бюджети у гривнях.

Зверніть увагу! Pact здійснює виплати грантоотримувачам лише за допомогою банківського переказу, тому незареєстровані групи та неформальні громадянські ініціативи повинні подавати заявки на цей конкурс у партнерстві/консорціумі з офіційно зареєстрованими ОГС, які погоджуються обліковувати їх кошти.

Кінцевий строк подання заявок

За наявності коштів відбір заявок проводитиметься щоквартально у чотири цикли (вересень 2021 р., грудень 2021 р., березень 2022 р., червень 2022 р.). Щоб заявки розглянули у ці цикли, їх необхідно подати до 24:00 за київським часом 25 вересня 2021 року, до 24:00 за київським часом 15 грудня 2021 року, до 24:00 за київським часом 15 березня 2022 року, до 24:00 за київським часом 15 червня 2022 року, відповідно.

Заявки, подані після 24:00 за київським часом 15 червня 2022 року, не розглядатимуться.

Процес подання заявки

Надішліть заповнені заявки електронною поштою на адресу grants.engage@pactworld.org з темою: «Response to RFA P4767-2021-05».

Увага!

 • Заявки подаються українською або англійською мовами.
 • Заявка повинна містити проєктну пропозицію лише по одній категорії (одна заявка = одна категорія).
 • Заявник може подати декілька заявок.
 • Мінімальний пакет документів по заявці, який буде прийнято, повинен складатися з таких документів: (1) заявка, (2) бюджет, (3) описова частина бюджету, (4) коротка форма «Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA)» (українською або англійською мовами), (5) (а) для зареєстрованих організацій: підтвердження організаційно-правової форми; (б) для неформальних груп: меморандуми про співпрацю, рекомендаційні листи, гарантійні листи або інші подібні документи між групою-заявником і її партнерською ОГС. Завантажте необхідні шаблони за цим посиланням.
 • Неповні заявки не розглядатимуться.
 • Заявки у паперовій формі не прийматимуться.
 • Заявникам повідомлять про стан розгляду їхньої заявки письмово електронною поштою.

Процес розгляду заявок

Із представників різних відділів Програми «Долучайся!» Pact створить технічний грантовий комітет. Усі технічні рецензенти пройдуть перевірку для виключення будь-якого конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях, викладених вище. Відбір заявок проводитиметься щоквартально у чотири цикли (вересень 2021 р., грудень 2021 р., березень 2022 р., червень 2022 р.). Після оцінки заявок, грантовий комітет передасть рекомендації щодо їх фінансування чи відхилення до відділу управління грантами і контрактами.

Для полегшення розгляду заявок, будь ласка, використовуйте шаблони Pact.

Умови

Стандартні умови: Для грантів, наданих в результаті цього конкурсу, в необхідному застосовному обсязі будуть чинними Стандартні умови USAID для НУО, зареєстрованих за межами США.

Дозвіл на використання і розголошення: Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься в поданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

Відмови від відповідальності:

 • Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну заявку.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання Pact щодо надання фінансування.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних заходах.
 • Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як буде визначено присудження грантів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у списку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці.
 • Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови конкурсу.

Виникли запитання?

Якщо у вас є запитання, надішліть їх в електронній формі на адресу grants.engage@pactworld.org. У темі повідомлення електронною поштою повинно бути зазначено: «Questions to RFA P4767-2021-05 – назва організації, що подає запитання».

Відповіді на запитання, подані щодо цього конкурсу, будуть надаватися в міру надходження. Документ із запитаннями та відповідями буде додано до пакета документів цього Конкурсу та оновлюватиметься на постійній основі.


* Відповідно до Федерального закону про підзвітність та прозорість фінансування (FFATA або Закон про прозорість), щоб мати можливість отримати субгрант, що фінансується урядом США, Ви повинні отримати індивідуальний номер DUNS. Номер DUNS можна отримати онлайн за посиланням fedgov.dnb.com/webform. Номер DUNS не вимагається для подання заявки, однак вимагатиметься для одержання наданого фінансування. Якщо вам необхідна детальна інструкція для отримання номера, зв’яжіться з нами за адресою grants.engage@pactworld.org.