ЗАВЕРШЕНО: Конкурс на отримання грантів № P4767-2021-04

Дата проведення: 2021-09-20 00:00
Останній термін подачі документів: 2021-09-20 00:00
Завершено

Інституційна підтримка регіональних організацій громадянського суспільства

 

Конкурс обмежений за географічною ознакою і відкритий лише для заявників із цільових регіонів Програми «Долучайся!»: Харківська, Херсонська, Сумська і Запорізька області України

Міжнародна організація «Pact» є лідером у розвитку потенціалу недержавних організацій, мереж та організацій, що їм допомагають. Місія Pact полягає в тому, щоб допомагати створювати в усьому світі сильні громади, які надають людям можливість заробляти на гідне життя, ростити здорові сім’ї та брати участь у демократичних процесах. Pact досягає цього шляхом підвищення організаційного й технічного потенціалу громадських організацій, коаліцій та мереж, а також через створення зв’язків між урядом, бізнесом і громадянами задля досягнення соціальної, економічної та екологічної справедливості.

Організація Pact рада повідомити про оголошення конкурсу на отримання грантів (далі – «Конкурс») в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується Pact в Україні (далі – «Програма «Долучайся!»). Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному і місцевому рівнях. Більш детальний опис Програми «Долучайся!» наведено тут.

Загальна інформація

У 2020 році у відповідь на виклики, спричинені пандемією COVID-19 для регіональних організацій громадянського суспільства (ОГС), які працюють у сфері адвокації та громадського моніторингу, Програма «Долучайся!» започаткувала пілотну ініціативу — Стабілізаційний фонд для надання фінансової підтримки для забезпечення організаційної стійкості та адаптаційного потенціалу партнерських регіональних ОГС. У рамках цієї пілотної ініціативи Програма «Долучайся!» надала п’ять грантів зі Стабілізаційного фонду у цільових регіонах Програми. Ця пілотна ініціатива виявила потребу у подальшій підтримці організаційної стійкості регіональних ОГС, щоб об’єднати нові місцеві реформаторські мережі з регіональними та національними партнерськими ОГС.

Базуючись на досвіді імплементації проектів Стабілізаційного фонду, у рамках цьогорічного конкурсу Програма «Долучайся!» пропонує інституційні гранти для регіональних ОГС у цільових регіонах Програми. Pact проводить цей конкурс з метою сприяння організаційній стійкості регіональних організацій для посилення залучення їх цільових аудиторій, розширення мереж та коаліцій, охоплення населення на місцевому та регіональному рівнях, розвитку інклюзивності та гендерної рівності, секторального лідерства, та фінансової сталості. Ця фінансова підтримка допоможе ОГС, що отримають гранти, у вирішенні проблем врядування, прозорості діяльності органів влади, та соціальної інтеграції на регіональному рівні.

Окрім організаційної сталості, ці інституційні гранти спрямовані на збільшення охоплення громадян і підвищення їхньої обізнаності та залучення до просування України на шляху до євроатлантичної інтеграції, включаючи, окрім іншого, децентралізацію, верховенство права, активне залучення до суспільного життя вразливих, маргіналізованих і важкодоступних груп, протидію корупції, також підзвітність і прозорість органів державної влади, та інші сфери, важливі для громадян та ОГС.

Цей конкурс географічно обмежений, і проводиться для ОГС, що здійснюють адвокаційну діяльність і громадській моніторинг у цільових регіонах Програми «Долучайся!», а саме: Харківська, Херсонська, Сумська та Запорізька області України.

Мета та завдання конкурсу

Метою цього конкурсу є надання інституційної підтримки організаціям громадянського суспільства на регіональному рівні для підвищення їхньої організаційної стійкості, адаптаційних можливостей, інновацій та вивчення досвіду

Завданнями цього конкурсу є:

 • підтримка стратегічного організаційного розвитку для гнучкої реакції на непередбачувані обставини;
 • розширення успішних пілотних ініціатив, розпочатих у результаті адаптації до епідемії COVID;
 • поглиблення організаційного навчання;
 • підсилення місцевих та регіональних кампаній з адвокації та громадського моніторингу;
 • розбудова горизонтальних і вертикальних зв’язків між національними, регіональними та місцевими ОГС;
 • розширення обміну інформацією та мережування між ОГС місцевого рівня, низовими ініціативами;
 • підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції;
 • інституційне запровадження механізмів зворотного зв’язку громадян на регіональному та місцевому рівнях.

Очікувані результати

Після завершення гранту організації-заявники повинні будуть продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:

 • підвищення операційної стійкості;
 • підвищення фінансової стійкості;
 • підвищення рівня зовнішнього і внутрішнього кризового лідерства;
 • посилення підзвітності, спрямованої по відношенню до бенефіціарів / заінтересованих груп;
 • розширення технологічних можливостей;
 • посилення залучення приватного сектору до діяльності громадянського суспільства;
 • посилення довгострокової організаційної сталості ключових регіональних ОГС, що сприяють демократичним реформам;
 • розширення охоплення громадян, їх поінформованості та залучення до просування процесу реформ;
 • підвищення рівня залучення громадян до адвокації та/або протидії корупції;
 • інституційне запровадження механізмів зворотного зв’язку з ОГС і громадянами на регіональному і місцевому рівнях;
 • підвищення рівня обізнаності громадян про роль і значення організацій громадянського суспільства.

Показники ефективності

Програма «Долучайся!» визначила декілька показників моніторингу ефективності реалізації, що дозволяють інформувати про досягнення результатів.

Нижче наведено перелік показників, до досягнення яких будуть залучені отримувачі грантів в рамках цього конкурсу. Запропонований інституційний розвиток в рамках цього конкурсу буде досягати деяких або більшість із таких показників:

 • розширення охоплення цільових аудиторій організаціями громадянського суспільства;
 • інституційне запровадження використання інформаційно-комунікаційних технологій організаціями громадянського суспільства, для поширення інформації та залучення цільових аудиторій;
 • кількість громадян, що долучилися до коаліцій та ініціатив на регіональному та місцевому рівнях;
 • кількість механізмів зворотного зв’язку з ОГС і громадянами, інституційно запроваджених на регіональному і / або місцевому рівнях;
 • підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції;
 • кількість громадян, охоплених через Інтернет і традиційні ЗМІ;
 • кількість представників вразливих груп, залучених до діяльності ОГС;
 • кількість позитивних змін у політиках, досягнутих на місцевому рівні.

Критерії відповідності вимогам

 • Регіональні ОГС, офіційно зареєстровані в Україні.
 • Цей конкурс географічно обмежений ОГС, що здійснюють адвокацію та громадський моніторинг у цільових регіонах Програми «Долучайся!»: Харківська, Херсонська, Сумська та Запорізька області України.
 • У рамках цього конкурсу Pact не може надавати гранти комерційним організаціям, політичним партіям, урядовим організаціям та фізичним особам.
 • Заявники повинні мати номер DUNS* (дев’ятизначний ідентифікаційний номер, необхідний для ведення усіх видів діяльності, пов’язаних із закупівлями).

Обов’язкові вимоги

Обов’язкові вимоги Програми «Долучайся!» щодо надання грантів на інституційну підтримку відповідно до цього Конкурсу:

 • розробка планів та показників організаційної сталості;
 • результати розширення охоплення громадян, їх обізнаності та залучення до просування реформ;
 • залучення вразливих, маргіналізованих і важкодоступних груп населення, боротьба з корупцією, підзвітність та прозорість органів державної влади.

Критерії оцінювання

Заявки, подані в рамках цього Конкурсу, оцінюватимуться за такими критеріями:

 • відповідність меті і завданням цього Конкурсу;
 • підхід до досягнення очікуваних результатів цього Конкурсу;
 • успішний досвід у сфері адвокації та громадського моніторингу в цільових регіонах Програми «Долучайся!»;
 • продемонстрована здатність охоплення цільових груп та залучення громадян у цільових регіонах Програми «Долучайся!»;
 • здатність досягти сталих результатів після закінчення підтримки з боку Програми «Долучайся!»;
 • здатність демонструвати поступове збільшення внутрішніх або міжнародних ресурсів, крім USAID.

Орієнтовний строк дії грантів: 20 місяців. Попередня дата початку: 1 листопада 2021 р.

Сума грантів: Pact планує підтримувати до 4 (чотирьох) програм на суму, що не перевищує 50 тис. дол. США кожна. Загальна сума, наявна для всіх грантів за цим Конкурсом, становить 200 тис. дол. США.

Майбутні угоди будуть укладені в українській національній валюті (гривня), тому заявники повинні подавати свої бюджети у гривнях.

Кінцевий строк подання заявок

Заявки приймаються до 24:00 год. 20 вересня 2021 р. за київським часом. Pact не прийматиме заявки в рамках цього Конкурсу, які надходять після цього строку.

Процес подання заявки

Надішліть заповнені заявки електронною поштою на адресу grants.engage@pactworld.org з темою: «Response to RFA P4767-2021-04».

Заявки подаються українською або англійською мовами.

Технічні заявки та додатки повинні подаватися у форматі Microsoft Word. Бюджети повинні подаватися у форматі Microsoft Excel.

Мінімальний пакет документів по заявці, який буде прийнято, повинен складатися з таких документів:

 • заявка;
 • повний прогнозований бюджет на очікувані потреби інституційної підтримки – з очікуваною сумою фінансування з боку Pact;
 • деталізація бюджету (budget narrative);
 • бюджет організації на поточний фінансовий рік;
 • коротка форма «Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA)»;
 • підтвердження організаційно-правової форми.

Завантажте необхідні шаблони за цим посиланням.

Зверніть увагу!

 • Неповні заявки не розглядатимуться.
 • Заявки у паперовій формі не прийматимуться.
 • Заявникам повідомлять про стан розгляду заявки письмово електронною поштою.

Процес відбору

Процес відбору заявок є багаторівневим і проходитиме в декілька етапів:

 1. Перевірка відповідності отриманих заявок умовам конкурсу;
 2. Повний розгляд відповідних заявок відбірковим комітетом, який сформує список заявок-фіналістів для наступних етапів відбору;
 3. Організаціям-заявникам, які потрапили у список заявок-фіналістів відбору, проведуть оцінку Індексу діяльності організації (Organizational Performance Index – OPI). Цей процес буде підтримуватися та координуватися організацією Pact.
 4. Організації-фіналісти розроблять плани розвитку організаційних можливостей своєї організації, на основі результатів оцінки OPI.
 5. Відбірковий комітет рекомендуватиме до 4 (чотирьох) претендентів-фіналістів на отримання фінансування.

Умови

Стандартні умови: Для цих грантів (в необхідному застосовному обсязі) будуть чинними Стандартні умови USAID для НУО, зареєстрованих за межами США. 

Дозвіл на використання і розголошення: Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься в поданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

Відмови від відповідальності:

 • Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну заявку.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання Pact щодо надання фінансування.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних заходах.
 • Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як буде визначено присудження грантів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у списку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці.
 • Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови конкурсу.

Виникли запитання?

Якщо у вас є запитання, надішліть їх в електронній формі на адресу: grants.engage@pactworld.org. Запитання приймаються до 24:00 год. 9 вересня 2021 р. за київським часом. У темі повідомлення електронною поштою повинно бути зазначено: «Questions to RFA P4767-2020-04 – назва організації, що подає запитання».

Усі питання і відповіді будуть доступні для ознайомлення усім зацікавленим заявникам.


* Відповідно до Федерального закону про підзвітність та прозорість фінансування (FFATA або Закон про прозорість), щоб мати можливість отримати субгрант, що фінансується урядом США, Ви повинні отримати індивідуальний номер DUNS. Номер DUNS можна отримати онлайн за посиланням fedgov.dnb.com/webform. Номер DUNS не вимагається для подання заявки, однак вимагатиметься для одержання наданого фінансування. Якщо вам необхідна детальна інструкція для отримання номера, зв’яжіться з нами за адресою grants.engage@pactworld.org.