Запит пропозицій на проведення оцінювання впровадження громадянської освіти в українській школі

Дата проведення: 2023-06-09 00:00
Останній термін подачі документів: 2023-06-09 00:00

Програма «Долучайся!» оголошує запит на отримання послуг українського консультанта для оцінки внеску Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні; оцінки якості громадянської освіти, як в українській школі, так і під керівництвом організацій громадянського суспільства (ОГС); оцінки сталості громадянської освіти в українській школі; а також отримання висновків/уроків (враховуючи невиправдану війну Росії проти України) для подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС.

I. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Цей запит є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»), яку впроваджує Pact. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному і локальному рівнях.

Метою цього запиту є отримання послуг українського консультанта для оцінки внеску Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні; оцінки якості громадянської освіти, як в українській школі, так і під керівництвом організацій громадянського суспільства (ОГС); оцінки сталості громадянської освіти в українській школі; а також отримання висновків/уроків (враховуючи невиправдану війну Росії проти України) для подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС.

За останні шість років Програма «Долучайся!» досягла ключових результатів, які привели до відчутних позитивних наслідків. Особливо це стосується покращення шкільної громадянської освіти: запровадження кількох обов’язкових курсів із громадянської освіти та тематичних модулів, а також підручників та супровідної документації для навчальних програм, розробка навчальних модулів для вчителів та проведення широкомасштабних кампаній зі зміни поведінки, націлених на учнів, батьків та вчителів. За останні шість років Програма «Долучайся!» також підтримувала різноманітні програми громадянської освіти під керівництвом ОГС, а також громадянську освіту, пов’язану з адвокацією реформ. Відповідно до рекомендацій проміжного оцінювання Програми «Долучайся!», протягом останніх кількох років основні зусилля були зосереджені на покращенні якості викладання та зміцненні цілісної екосистеми донорів, виконавців та місцевих учасників у сфері громадянської освіти.

На продовження реформи освіти та ранніх дискусій із зацікавленими сторонами, Pact планував співпрацювати з  міністерствами та представниками громадянського суспільства, щоб розробити та пілотувати навчальні програми з громадянської освіти на основі методологій активного навчання, можливостей для безпечного діалогу та навчання через досвід. Грантова підтримка була розроблена для заохочення інноваційного використання спортивних, мистецьких і молодіжних клубів для сприяння громадянській освіті та надання конкретних можливостей для участі громадян  в ініціативах з адвокації в рамках Програми «Долучайся!».

Зважаючи на необхідність поєднання теоретичних  концепцій з практичним застосуванням в рамках формальної та неформальної громадянської освіти, Pact співпрацював з Міністерством освіти і науки (МОН), Міністерством молоді та спорту, громадськими організаціями та міжнародними експертами для просування громадянської освіти та зростання участі громадян, які сприяють розвитку демократичної культури України. Вважалося, що реформи МОН створили сприятливе середовище для запровадження громадянської освіти як окремого обов’язкового предмету, так і інтеграції в існуючі навчальні програми. Здавалося, що настав час, оскільки викладання «демократичного громадянства» на той час вважалося застарілим, псевдонаціоналістичним і фактично неправильним.

На додаток до прагнення запровадити громадянську освіту в системі формальної освіти, Програма «Долучайся!» доповнила громадянську освіту в школах програмами громадянської освіти під керівництвом ОГС, з акцентом на темах інклюзії, боротьби з корупцією, просування реформ та їхньої адвокації.

IІ. ОБСЯГ РОБІТ

У міру того, як програма розвивалася та проводився внутрішній та зовнішній аналіз середньострокових результатів  Програми «Долучайся!», Pact зосередився на покращенні якості формальної та неформальної громадянської освіти та рухався до стійкості екосистеми громадянської освіти, що включає численні актуальні теми та різноманітність діячів і підходів. Шлях Програми «Долучайся!» полягав у застосуванні методології аналізу екосистеми (System Practice) для пошуку факторів впливу в межах системи, встановлення між ними зав’язків, покращення співпраці між учасниками громадянської освіти та в межах тем, з якими вони працюють. Програма «Долучайся!» також мала на меті оновити навчальні засоби та покращити підготовку вчителів для викладання предметів громадянської освіти.

Очікувалося, що Програма «Долучайся!» досягне таких програмних результатів:

 • Зростання розуміння громадянами основних ролей і обов’язків у демократичному суспільстві.
 • Зростання обізнаність громадян щодо корупції.
 • Зростання розуміння та визнання важливості громадянської освіти серед шкільної адміністрації, вчителів та батьків.
 • Підвищення компетенції вчителів та адміністраторів, відповідальних за виконання навчальної програми з громадянської освіти.
 • Збільшення участі громадян у позашкільних громадських ініціативах.
 • Збільшення кількості практичних модулів для окремих галузей на додаток до формальної громадянської освіти.
 • Покращення доступу до ресурсів громадянської освіти (модулів, курсів, заходів тощо) під час кризи громадського здоров’я чи інших непередбачених обставин.
 • Зростання помітності креативних підходів до підвищення громадянської освіти серед громадян України.
 • Розроблення стійкої основи для реалізації ініціатив у сфері формальної та неформальної громадянської освіти.
 • Створення партнерств між відповідними державними органами, приватним і громадським секторами, спрямованими на просування ініціатив громадянської освіти.

Програма «Долучайся!» та її партнерські організації працювали з:

 • Міністерством освіти і науки України
 • Міністерством молоді та спорту України
 • Обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти (ОІППО)
 • 9 педагогічними університетами
 • 25 000 десятикласниками і 3 500 вчителями громадянської освіти з 1444 шкіл через громадянську освіту онлайн
 • До 200 000 учнів 10 х класів через обов’язковий курс громадянської освіти
 • Школярами через позакласну роботу та засоби ІКТ
 • Дорослим населенням через позакласні заходи та медійні кампанії.

Мета: забезпечити доказовий аналіз впливу Програми «Долучайся!» на шкільну програму громадянської освіти шляхом оцінки результатів, визначення висновків для української екосистеми громадянської освіти та надання рекомендацій щодо майбутнього програмування.

Цілі:

 • Оцінити роль (або внесок) Програми «Долучайся!» у зміцнення екосистеми громадянської освіти в Україні, зокрема у сфері формальної системи освіти.
 • Оцінити якість громадянської освіти, як у системі формальної освіти, так і неформальної, яка реалізовується громадськими організаціями.
 • Оцінити сталість шкільної програми громадянської освіти.
 • Зібрати висновки/винесені уроки за результатами реалізованих активностей для розробки подальших стратегій, підходів і програмних напрямків уряду, донорів та ОГС, в тому числі у світлі невиправданої війни Росії проти України.

Очікується, що принаймні:

 • 500 вчителів громадянської освіти, адміністраторів шкіл, школярів та їхніх батьків будуть опитані онлайн,
 • Організовано 15 фокус-груп бенефіціарів та зацікавлених сторін
 • Проведено 40 інтерв’ю з ключовими інформантами.

Обов’язки та відповідальність:

Завдання 1: Провести початкове дослідження для уточнення дослідницьких питань і доопрацювання плану дослідження.

Завдання 2: Провести якісне та кількісне оцінювання відповідно до мети, завдань та питань дослідження.

Завдання 3: Розробити комплексний звіт про проведене оцінювання (англійською мовою).

Завдання 4: Підготувати презентації початкового дослідження та проекту підсумкового звіту (англійською мовою).

Питання дослідження:

 • Наскільки стійкою з технічної точки зору є нинішня екосистема громадянської освіти, особливо в постраждалій від війни формальній системі освіти?
 • Як покращилася якість викладання громадянської освіти в школі?
 • Як громадянська освіта під керівництвом ОГС покращила якість, а не кількість?
 • Як зусилля з громадянської освіти впливають на громадянську грамотність громадян як у плані знань, так і в поведінці?
 • Які прогалини залишаються для майбутнього програмування, особливо щодо забезпечення залучення маргіналізованих, уразливих і важкодоступних груп населення до системи формальної освіти?

Результати роботи:

 • Фінальний план роботи
 • Початкове дослідження
 • Проект короткої презентації у форматі PPT звіту початкового дослідження.
 • Шаблони опитувальників для інтерв’ю з ключовими інформантами (KII) / Шаблони опитувальників для фокус груп
 • Анкета опитування зацікавлених сторін
 • Анкета опитування бенефіціарів
 • Таблиці даних опитувань у форматі XLS, CVS, SPSS/Stata/R/similar
 • Графіки даних опитувань у PPT
 • Проект остаточного звіту (англійською мовою)
 • Проект PPT-презентації для донорів, зацікавлених сторін, бенефіціарів, що супроводжує проект остаточного звіту (англійською мовою).
 • Остаточний звіт (англійською мовою) після опрацювання коментарів/відгуків донора, зацікавлених сторін та бенефіціарів, включно з документацією у додатках.

Місце виконання: Запитувані послуги мають виконуватися в Україні.

Період надання послуг: Запитувані послуги мають бути надані у період з 20 Червня 2023 по 30 Листопада 2023 року.

Вимоги до заявників:

 • Технічні знання, навички та досвід у концепціях моніторингу та оцінки (M&E).
 • Технічні знання щодо програм громадянської освіти у формальній системі освіти, підходи, вплив.
 • Продемонстрований досвід у розробці інструментів дослідження (онлайн-опитування, фокус-групи, інтерв’ю з ключовими інформантами).
 • Сильні аналітичні навички для проведення як якісних, так і кількісних досліджень.
 • Відмінні навички письма та презентації.
 • Бажано вільне володіння англійською мовою.

 

 

III. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗАЯВ)

Подання питань: Усі питання чи пояснення, які стосуються цього запиту, мають надаватися в письмовій формі на адресу kbondar@pactworld.org до 17:00 1 червня 2023. Питання та прохання про пояснення, а також відповіді на них, буде розіслано всім, хто виявить зацікавленість взяти участь у цьому конкурсі.

Додатково, запланована Онлайн сесія Питань та відповідей на 02 Червня 16:00 – 18:00 для надання вичерпних відповідей на всі запитання та уточнення. Запрошуємо приєднатися усіх зацікавлених потенційних вендорів. Посилання на онлайн подію буде надіслано перед початком сесії.

Документація, необхідна для подання заявки:

 • Резюме/CV. Опис кваліфікації для проведення цього дослідження та короткий опис подібних минулих проектів. Короткий профіль головного заявника/керівника групи, що містить знання та досвід щодо цілей і завдань цього Запиту пропозиції.
 • Резюме консультанта(-ів) або експерта(-ів), залучених до виконання завдання, якщо це декілька осіб, на додаток до головного заявника.
 • Технічна пропозиція:
  • Методологія або дизайн
  • Методи збору даних та обґрунтування вибору
  • Зразок і вибірка
  • Метод аналізу даних
 • Фінансова пропозиція (бюджет у гривнях): Чітко вказаний орієнтовний обсяг зусиль (LOE) що вимірюється консультаційними днями із ставкою за кожен консультаційний день. На першій сторінці пропозиції має використовуватися Титульний лист пропозиції відповідно до Додатка 1.

Pact може вимагати додаткової, більш докладної інформації про бюджет, перш ніж видати договір субпідряду.

Подання пропозицій: Кінцевий строк подання пропозицій — 09 Червня 2023 до 17-00. Подання мають здійснюватися виключно в електронному форматі (PDF, Microsoft Word або Excel) на адресу ел. пошти kbondar@pactworld.org . Пропозиції заявників не мають містити зайвих рекламних матеріалів або складних форматів презентації (перевага віддається чорно-білому варіанту). Заявники не повинні надсилати архівовані файли. Сторінки, на яких мають стояти оригінальні власноручні підписи, треба сканувати і відправити у форматі PDF як додаток до електронного листа. Технічна пропозиція та пропозиція ціни мають бути відокремлені одна від одної. Будь ласка, додайте посилання на номер цього оголошення та назву запиту в рядку теми електронного листа. Заявники несуть відповідальність за те, щоб їхні пропозиції було отримано відповідно до інструкцій, які містяться в цьому документі. Пропозиції, отримані після кінцевого строку, можуть розглядатися на розсуд Pact. Pact не може гарантувати, що пропозиції, отримані після кінцевого строку, буде розглянуто.

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Процес розгляду пропозицій. Pact створює тендерний комітет, до складу якого входять представники різних відділів компанії та зовнішні експерти за необхідності. Усі технічні рецензенти пройдуть перевірку для виключення будь-якого конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях, викладених у розділі B «Критерії оцінювання».
 2. Критерії оцінювання. Рішення про вибір контрагента приймається на підставі Найкращої загальної оцінки, яка визначається відбірковим комітетом на основі зазначених нижче критеріїв. Розглядаються лише ті пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу. Для визначення найкращої оцінки за цим конкурсом застосовуватиметься процес вибору. Це означає, що кожна пропозиція оцінюється та отримує бали відповідно до критеріїв оцінювання та очікувань, наведених у таблиці нижче (загалом 100 балів):
 • Кваліфікація (компетентність заявника) – 40 балів
 • Технічна пропозиція (методологія або дизайн, методи збору даних та обґрунтування вибору, зразок і вибірка, метод аналізу даних) – 50 балів
 • Цінова пропозиція (Економічна ефективність) – 10 балів.

V. ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

A. Відмови від відповідальності

 • Pact зберігає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати умови цього конкурсу шляхом письмового повідомлення. Pact може в будь-який момент скасувати конкурс.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану пропозицію або їх усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання з боку Pact щодо укладення договору.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку пропозицію на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю в цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право укладати договори на основі початкового оцінювання пропозицій без їх подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити присудити фінансування тільки частини обсягу робіт, поданих на конкурсний розгляд, або укласти кілька договорів з метою виконання необхідного обсягу робіт.
 • Щоб сприяти конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у пропозиції, які може бути виправлено до того, як буде прийнято рішення про укладення договорів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання пропозиції на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника, звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у переліку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у пропозиції.
 • Подаючи пропозицію, заявник тим самим підтверджує своє розуміння умов конкурсу.
 • Інформація, що стосується заявника, і отримана від нього внаслідок участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник, надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

B. Додатки – Додаток 1: Титульний лист пропозиції

Файли для завантаження