Огляд індексів глобального стану демократії 2019

Індекси глобального стану демократії (The Global State of Democracy Indices) відображають глобальні, регіональні та національні тенденції демократичного розвитку з 1975 року. Індекси складаються з широкого масиву кількісних наборів даних, які вимірюють п’ять основоположних характеристик демократії: «представницький уряд», «фундаментальні права», «моніторинг дії влади», «незаангажоване адміністрування» та «залучення громадян до участі».

Бали за цими п’ятьма характеристиками допомагають відслідковувати прогрес у 8 із 17 Цілей сталого розвитку ООН, які тісно пов’язані з станом демократії (детальніше у частині концептуальні основи Індексів глобального стану демократії).

Огляд індексів глобального стану демократії 2019

Новий звіт 2019 року містить аналіз глобальних тенденцій та розглядає основні події та зміни в Африці та на Близькому Сході, в Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні та в Європі (детальніше у Розділі 5 звіту). Щодо Європи Індекси 2019 року демонструють демократичний спад, зокрема: звуження простору для громадянського суспільства, звуження громадянських свобод, утиск громадянського суспільства, обмеження свободи вираження поглядів, ослаблення контролю над діяльністю виконавчої влади відповідно до норм конституції та погіршення верховенства права. І хоча результати стану демократії у Європі порівняно з Північною Америкою кращі за показниками зазначених індексів, які пов’язані із Цілю 16 (мир та справедливість) та Цілю 5 (гендерна рівність), в останні роки у цьому регіоні спостерігається відступ демократії. Така ситуація пов’язана з політичними партіями, що відкидають економічні та етичні (соціальні) принципи керівного класу; а ключові показники GSoD є підтвердженням цієї картини.

Стосовно розвитку громадянського суспільства, зменшилася частка європейських країн з високим рівнем таких показників як «моніторинг дії влади», «громадські свободи», «цілісність висвітлення у медіа» та «участь громадянського суспільства», що відображає звуження простору для громадянського суспільства. З десяти країн, які зараз переживають погіршення демократії, шість знаходяться у Європі, одна на Американському континенті, а ще три – у регіону Азії та Океанії.

«Помірне погіршення демократії» в Україні

Отже, що Індекси глобального стану демократії 2019 зазначають про Україну?

Україна входить у десятку вищезазначених країн, у яких відбувається погіршення демократії, разом із Угорщиною, Польщею, Сербією та Туреччиною. Втім, погіршення демократії в Україні незначне у порівнянні із сусідами регіону.

Індекси глобального стану демократії визначають, що Україна отримала низько-середні бали за такі демократичні характеристики як «представницький уряд», «фундаментальні права», «моніторинг дії влади», та дуже низькі бали за «незаангажоване адміністрування». Починаючи з 2010 року Україна продовжує отримувати нижчі та нижчі бали за характеристику «представницький уряд» та з нещодавнього часу за характеристику «моніторинг дії влади».

На макрорівні, наведені нижче цифри ілюструють стан демократії в Україні за чотирьома характеристиками у порівнянні із середніми показниками по Європі.

Огляд індексів глобального стану демократії 2019

Невідшліфований діамант: винятково високий рівень залучення громадян до участі в Україні

 

Хоча дані Індексів глобального стану демократії 2019 не надають вичерпної інформації про складові п’ятої характеристики демократії – «залучення громадян до участі», представникам громадянського суспільства в Україні буде цікаво дізнатися наступне. Україна отримала значно вищі бали зі саме цією характеристикою ніж за чотири вищезгадані. Особливо цікавими є дані щодо підхарактеристики «участь громадянського суспільства», а саме щодо ступеня залученості людей до діяльності організацій громадянського суспільства.

Що стосується «участі громадянського суспільства», то у звіті Індексів глобального стану демократії 2019 Україна отримала 0,64 балів, зовсім трохи відстаючи від європейського показника 0,67. Аналогічно, Україна не відстає від Європи за показниками «виборчої участі» та «місцевої демократії», інших підхарактеристик «залучення громадян до участі ».

Огляд індексів глобального стану демократії 2019

Ці показники свідчать про те, що, хоча Україна може покращити інші характеристики демократії за Індексами  глобального стану демократії, саме громадянське суспільство є надзвичайно активним, що оцінюється в середньому на 0,5 балів краще ніж громадянське суспільство країн Східної Європи/пострадянських країн Європи. Графік вище присвячений підхарактеристиці «участь громадянського суспільства» в Україні протягом останніх десяти років у порівнянні із країнами Східної Європи/пострадянських країн Європи. Після Революції гідності Україна має найвищий «участь громадянського суспільства» за останнє десятиліття. Навіть після деякого спаду за цим показником Україна продовжує перевершувати своїх східноєвропейських та пострадянських сусідів у цій характеристиці.

Отже, цікавими є показники України Індексів глобального стану демократії 2019 щодо

«залучення громадян до участі» та «участь громадянського суспільства», хоча вони не є непередбачувані. Висновки звіту Індекси глобального стану демократії підтверджують численні якісні та кількісні дослідження щодо громадянського суспільства України, зазначаючи про його високий потенціал. Так, наприклад, Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства Агентства США з міжнародного розвитку аналогічно відзначав, що незважаючи на конфлікт на території України, громадянське суспільство є чи не найпотужнішим рушієм реформ в Україні і є доволі сильним у порівнянні із сусідами у регіоні.

Generated by Fontastic.me