Моделі громадянських суспільств

Громадянським суспільством називають громадян країни, їх об’єднання в ініціативи та незалежні організації, які пов’язані між собою суспільними відносинами та мають високий рівень самосвідомості. Сучасні моделі громадянських суспільств повинні забезпечувати захист прав свого населення, тобто йдеться про демократичну державу, ринкові відносини, незалежні медіа, політичні та громадські організації.

Насамперед у моделей глобального громадянського суспільства є історичні особливості, тобто їхні характеристики притаманні певним країнам у конкретний часовий період. Поступово ці моделі замінюються на інші, більш сучасні та гнучкі. Зараз розглядають категорії моделей, які виділила Ненсі Розенблюм. Вона вирізняє виборче, посередницьке та демократичне громадянське суспільство. Більшість країн пройшли етапи кількох моделей громадянського суспільства. Як же ці моделі відрізняються та які переваги вони мають?

Виборча модель, до прикладу, характеризується двома акцентами: робота над загальним добробутом та економікою країни. Цей варіант Ненсі Розенблюм вважає найефективнішим, адже він іде в ногу з сучасними подіями. Посередницька модель акцентує увагу на здатності вирішувати безпосередньо проблеми соціуму, формувати у населення вихованість, підтримку суспільних відносин та загальної участі в процесах. Така модель зазвичай не сприяє розвитку політичного руху, але є хорошим ґрунтом для прозорості, відкритості та доброчесності загалом. Завершує класифікацію моделей громадянського суспільства демократичний різновид. У цьому випадку увагу звертають на політичну участь населення в житті країни. Завданням цієї моделі є виховувати в жителів політичну волю, жагу до прийняття рішень та можливості на щось впливати.

Позитивним шляхом розвитку суспільства в державі вважають перехід від посередницької до демократичної моделі, а вже згодом формування виборчої. Звісно, що кожна модель залишатиме свою частину та це впливатиме на становлення наступної, тому громадянське суспільство має їх змішані ознаки. Так само можна спостерігати разючі відмінності у межах громадянського суспільства однієї й тієї ж моделі. Тобто суспільство різних країн може бути відмінним, хоч вважається саме демократичним там, і там.

Моделі громадянських суспільств

Всі моделі розвитку громадянського суспільства в світі базуються на взаємодії людей: обміні досвідом і думками, здатності говорити вголос про свої права та обов’язки, підтримці своїх цінностей та принципів тощо. Відтак, громадянське суспільство стає рушійною силою у поінформованості громадян про їх права та свободи, у боротьбі за них та створенні передумов для мінімізації їх порушень. Тобто без громадянського суспільства ефективне існування держави як такої є просто неможливим.

Між іншим, аналітичні моделі громадянського суспільства підпорядковані певною мірою державі. Приміром, якщо суспільство розпочало формуватися у країні, де панує тоталітарний режим, навряд вийде пропагувати там принципи рівності, взаємоучасті та незалежності. А Україна, яка лише розпочала демократичний розвиток, має насамперед вирішити питання з глобальною недовірою людей до влади та розпочати активне включення населення в громадські питання.

Generated by Fontastic.me