Інтерактивне навчання в Україні

Інтерактивне навчання в українських школах уже стало звичним явищем. Вчителі дедалі охочіше використовують діалог та підхід «рівний-рівному» як основу для своїх уроків. Інтерактивні технології навчання допомагають зрозуміти, як адаптувати набуті знання у повсякденному житті, а головне — вчать взаємодіяти між собою. Тобто такий підхід просто полегшує процес навчання, робить цікавим виконання різноманітних завдань та полегшує сприйняття серйозних речей.

Інтерактивні методи навчання активно використовують й у викладанні громадянської освіти. Цей предмет за українською освітньою програмою викладають для десятикласників. Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» разом зі своїми партнерами — Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» та Міністерством освіти і науки України — запустили новий онлайн-курс із громадянської освіти. Цей курс має інтерактивні форми роботи з учнями: взаємодія між учнями та вчителями відбувається на платформі citizen.in.ua, для навчання використовують інтерактивний підручник та різноманітні сучасні підходи, такі як дискусії, ігри, тести та опитування для самоперевірки, додаткові ресурси для поглибленого навчання тощо. Після кожного уроку учасник платформи може ставити запитання вчителю та отримувати відповідь, а всі ці дії зберігаються у власному кабінеті користувача. Онлайн-курс складається із семи розділів. Громадянська освіта необхідна умова, аби побудувати демократичне майбутнє в Україні. Уже в школі українці мають вивчати основи, за допомогою яких й надалі формуватиметься їхня патріотична свідомість, відчуття себе як громадянина чи громадянки та головне — приналежність до нації та відповідальність за це.

Як інтерактивне навчання втілюється на практиці?

Головне в інтерактивному навчанні — це участь всіх учасників та взаємне слухання один одного. Цьому вчать ще за допомогою рольових ігор в початковій школі. Щоб вчитель міг забезпечити позитивний ефект від такого заняття, насамперед необхідно створити доброзичливу атмосферу, де кожен учень зможе почувати себе вільно та безпечно. Сама ж структура інтерактивного уроку має поєднувати в собі індивідуальні заняття, дебати, групові вирішення проблем чи групові дослідження, парну роботу. Під час такої взаємодії відбувається обмін інформацією, рекомендують використовувати роботу з документами чи друкованими джерелами, обов’язково виконувати творчі завдання, де можна розвивати толерантне сприйняття один одного та розуміння своїх громадянських обов’язків та прав.

Інтерактивні методи навчання дітей мають безліч позитивних результатів: це налагодження емоційного контакту між усіма учасниками, розвиток навичок роботи в команді та вміння бути як лідером, так і просто учасником, зняття навантаження зі слухачів та зміна діяльності, вміння швидко змінювати фокус роботи та адаптуватися до нових реалій. Саме комунікативні навички, вміння самопрезентації та гнучкість у роботі — є головними умовами ефективного та комфортного стану в роботі сучасної людини.

Інтерактивне навчання та громадянська освіта

Самі інтерактивні методи виховання базуються на основах, які закладені в громадянській освіті. Наприклад, суть інтерактивного навчання полягає в тому, щоб викорінити застарілий постулат домінування вчителя та підлеглість самого учня. Урок має проходити на принципах рівності, можливості висловлювати свою думку, розумінні, що ця думка може кардинально відрізнятися від думки інших, але її приймуть та не будуть критикувати, а просто не погодяться чи підтримають. Тобто сама методологія та технології інтерактивного навчання вже підсвідомо закладають підліткам основи толерантності, сприйняття інших та модель поведінки гідної людини та громадянина чи громадянки.

Яким має бути викладач?

Справді, ефективність такого викладання та безпосередньо кожного уроку залежить від викладача. Адже він тепер має забути про свою позицію як лідера, а намагатися налаштуватися на одну хвилю з учнями, бути їм порадником та просто контролювати навчальний процес. Тобто вчитель здебільшого виконує роль модератора, який направляє роботу класу в потрібне русло. Для цього вчитель використовує інтерактивний навчальний контент та спеціальні методи навчання. Приміром, круглі столи, дебати, різноманітні дискусії чи мозкові шторми, аналіз конкретних тематичних ситуацій тощо. Щоб більш ефективно спланувати ці заняття, викладачу необхідно міксувати свої методики. Їх можна використовувати в різних частинах уроку, наприклад, вступні методики не обов’язково використовувати лише на початку заняття, а можна ще й під час початку виконання якогось завдання.

Щоб відразу працювати над такими видами роботи, інтерактивні уроки впроваджують вже в початкових класах. Зазвичай це відбувається на уроках позакласної роботи, прогулянках чи під час походів у музеї, організації шкільних свят тощо. Часто ці методи запроваджують, щоб перейти від одного заняття до іншого, зняти напругу, зробити зарядку чи просто змусити учнів задуматися над питанням, якого вони зовсім не очікують.

Інтерактивні методи навчання пробуджують в учнів самостійне мислення, жагу до дискусій, мотивують навчатися новому та вступати в діалоги між собою, займатися самоосвітою та самопрезентацію. А головне — вчать комунікувати та говорити про все, що турбує, та правильно висловлювати свою думку.

Generated by Fontastic.me