Інформаційно-аналітична діяльність

Моніторинг даних та їх дійсності, збір інформації, аналіз досліджень та подальші висновки — це сукупність інформаційних процесів, які необхідні для якісного управління. Така інформаційно-аналітична діяльність України допомагає ефективно приймати рішення на основі певних статистик та робити узагальнення.

Для чого взагалі робити таку аналітику? Інформаційне суспільство потребує постійного оновлення інформації, миттєвого реагування на події та якісної аналітики. В умовах сучасності ми звикли отримувати коротку та чітку інформацію, а лише потім можемо аналізувати її на правдивість. Це дає можливість іноді керувати нашими висновками, діями та загалом світоглядом. Тому аналітичні центри як незалежні установи необхідні, адже лише так громадяни можуть отримувати ефективну аналітику, яка підкріплена реальними дослідженнями.

Як відбувається інформаційно-аналітична діяльність?

Ця діяльність складається із двох основних етапів: інформаційного (це безпосередній пошук, зберігання та обробка інформації) та аналітичного (класифікація та аналіз даних). Саме моніторинг, аналіз та дослідження найчастіше використовують в інформаційно-аналітичному забезпеченні. Також інші різноманітні інструменти допомагають в діагностиці, оцінці наслідків збору даних. Загалом інформаційно-аналітичне забезпечення потрібне для оцінки стану об’єкта управління, аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників, контроль за виконанням рішень, аналізу експертизи тощо.

Вивідна аналітична інформація — це безпосереднє представлення результату, який отримують після опрацювання зібраних даних. Це вже є своєрідним висновком після роботи спеціалістів та узагальнення аналітичної інформації. Під час виконання цього етапу важливо мати точну та повну інформацію, але часто через нестачу певних ресурсів, побачити загальну картину непросто.

Чому важливо правильно налаштувати процес роботи?

Для початку збору інформації потрібно насамперед зрозуміти, що і для чого ми досліджуємо. Обговорити предмет та об’єкт дослідження, створити вибірку респондентів, обрати географію дослідження та інші особливості. Ефективність роботи найбільше залежить від найпершого етапу. Це — процес отримання інформації, адже якщо вона буде недостовірною, то вся подальша робота не матиме сенсу. Тут потрібно врахувати ступінь вірогідності. Адже вся інформація, отримана із зовнішніх джерел, потребує перевірки. Як же переконатися в достовірності даних, які отримали? Існує алгоритм:

  • слід розрізняти сам факт від його інтерпретації;
  • визначити джерела інформації;
  • зрозуміти наміри опитаного чи опитаної;
  • врахувати обставини, які могли вплинути на отриману відповідь.

Кожна відповідь респондента потребує того, що її все одно будуть ставити під сумнів. Лише після такої обробки відповідей розпочинають загальний аналіз дослідження.

Про аналітичні центри

Найчастіше інформаційно-аналітична діяльність затребувана в державних органах. Адже саме там часто проводять дослідження, які надалі використовують як статистику для процесів управління. Наприклад, розглянемо процес отримання та збору інформації в органах державної виконавчої влади. Спочатку формулюють мету дослідження, створюють понятійний апарат, забезпечують поширення інформації, враховують вікові особливості, регіон дослідження та інші особливості, забезпечують високий рівень достовірності та створюють механізм зворотного зв’язку. Це і є основними принципами роботи збору даних.

В Україні функціонують не лише аналітичні структури при органах влади, а й потужні незалежні центри, які створюють якісну аналітику на постійній основі: Нова Європа, Центр ЮА, VoxUkraine, Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та інші. Хоча Програма «Долучайся!» не є аналітичним центром, проєкт проводить загальнонаціональні опитування, які дають можливість дізнатися думки респондентів щодо залучення до громадської роботи, рівень обізнаності щодо діяльності громадських організацій та інших ініціатив, зміни в конкретних галузях та сферах суспільного життя. Часто результати таких опитувань можуть надати додаткову інформацію, яку можна буде використати для проведення інших досліджень або для перевірки наявних даних. Всі дослідження та інші аналітичні матеріали Програми «Долучайся!» доступні у базі знань проєкту.

Ефективність та суть інформаційно-аналітичної діяльності проявляється у кінцевому продукті. Якісна аналітика в Україні надзвичайно затребувана, адже ера швидкої інформації має безліч недоліків, а ефективні дослідження потрібні громадянам для розуміння процесів у своїй країні.

Generated by Fontastic.me