Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура

Свідоме, відповідальне, вільне. Приблизно таким українці уявляють сучасне прогресивне населення своєї країни. Але суть та структура громадянського суспільства насправді дуже складна та перебуває у процесі постійного розвитку. Через шалений ритм та динамічність сучасного світу важко вловити, що ж саме впливає на громаду найбільше. Та є речі, які залишаються сталими: цінності, розуміння самих себе як частини нації та умови, в яких населення проживає. З чого ж складається активне громадянське суспільство та які функції воно виконує?

Кожен громадянин та громадянка України мають сформовану сукупність цінностей, які впливають на структуру і принципи самоорганізації громадянського суспільства. Це проявляється у ставленні населення до держави загалом, своїх обов’язків, їхньої взаємодії між собою тощо. Для повноцінного функціонування громадянського суспільства необхідні кілька компонентів (і всі вони взаємозалежні). Це людина, держава та система цінностей. Вважається, що громадянське суспільство та його структура з’явилося раніше самої держави та її інститутів. А для розвитку держави потрібні були правова культура, сприйняття людини як найбільшої цінності, ринок та приватна власність, внутрішня та зовнішня свобода. Але зараз стало очевидно, що саме держава має захищати інтереси громадськості. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства не можуть існувати без держави та поза нею. Тобто розвинене громадянське суспільство є своєрідним регулятором життя громади та держави.

Найважливіше для розуміння, що поняття та структура громадянського суспільства не мають нічого спільного з державно-політичним ладом. У контексті ГС ми говоримо про можливість населення об’єднуватися навколо чогось чи для якоїсь мети, відчувати свою важливість у прийнятті важливих рішень представниками влади та можливість моніторити ці рішення, брати участь в обговоренні питань на місцях. Якщо говорити простіше, то громада має брати участь у вирішенні питань, які безпосередньо її стосуються. Це може бути рішення, до прикладу, про вирубку дерев на вулиці, знесення дитячого майданчика тощо. Об’єднання активних громадян (вільних від впливу держави), забезпечення свободи та рівних прав, підтримання економічного добробуту, який забезпечує першочергові потреби людини (розвинений ринок, здорова конкуренція, наявність власного майна, обмін і так далі), та головне — шанування прав людини — все це є ознаками та структурною організацією громадянського суспільства

Структура та функції громадянського суспільства забезпечують можливість самоорганізовуватися громаді для прийняття суспільно-важливих рішень, моніторити ефективність діяльності влади та пропонувати свої рішення/бачення конкретних подій. Важливо, щоб люди мали доступ до інформації, адже лише так вони зможуть розуміти механізми впливу, прийняття рішень та контролювати їх виконання. Оскільки дуже часто громада дізнається про якісь зміни чи пропозиції уже після реалізації. Тут важливу місію виконують засоби масової інформації, які мають оперативно та прозоро інформувати про ті чи інші події. Також для моніторингу діяльності влади громада кожного району може обирати свою групу людей, які беруть участь у засіданнях та комітетах, знаючи про актуальні заходи та рішення. Але насамперед, громадянське суспільство має виконувати соціалізуючу роль — тобто популяризувати різноманітні благодійні та суспільно корисні справи, пропагувати діяльність творчих колективів та об’єднань, які допомагають людям із вразливих категорій почувати себе в громаді повноцінно.

Саму сутність та структуру громадянського суспільства визначають системи, такі як політична, соціальна та культурна, економічна та інформаційна. Кожна з них включає в себе характерні взаємовідносини між людьми, об’єктами чи явищами, які впливають на загальну картину в країні. До прикладу, інформаційна система включає в себе спілкування людей через медійні засоби комунікації. До її структури можуть входити приватні компанії, громадські організації, громади, які поєднані із державним сектором, різноманітні творчі об’єднання. Узагальнюючи все вищесказане, громадянське суспільство базується на механізмі соціальної взаємодії.

Generated by Fontastic.me