Громадянське суспільство для розвитку демократії і прав людини в Україні

Здобувши незалежність, Україна обрала новий вектор свого розвитку, що передбачав здійснення демократичних реформ. Демократія — це тип влади, єдиним джерелом якої є громадяни країни. Верховенство права, забезпечення інтересів більшості при гарантії захисту прав меншості людей у громадянському суспільстві, принципи представництва і взаємозв’язку відповідальності та свобод, плюралізм, поділ влади, гласність — усе це ключові принципи демократії. При впровадженні демократії відбувається частковий перерозподіл політичної влади, коли владних повноважень набувають громадські інститути та безпосередньо громадяни країни; скасовуються антидемократичні закони та інститути влади.

Критично важливою складовою для встановлення в країні стійкої демократії є розвинуте громадянське суспільство. І одним з найскладніших завдань для української спільноти, як виявилось, є становлення громадянського мислення.

Проблемні аспекти розвитку ГС

Важливою умовою ефективного розвитку ГС є демократизація особистості — усвідомлення людиною своїх свобод, прав і відповідальності. Освіченість та політична компетентність дозволить громадянам у повній мірі користуватися власними демократичними свободами й не стати об’єктом маніпуляцій.

На даному етапі формування громадянського суспільства існує проблема співпраці держави й громадян, внаслідок чого фіксується низький рівень їх суспільно значущої активності. Перешкодами на шляху розвитку ГС в Україні також є:

 • збереження забюрократизованості і непрозорості органів місцевої та виконавчої влади;
 • відсутність ефективної взаємодії та діалогу уряду з громадською спільнотою;
 • податкове навантаження на інститути громадянського суспільства;
 • відсутність фінансування з боку, насамперед, держави;
 • неповне використання потенціалу громадських об’єднань для соціальної підтримки населення.

Ці проблеми для формування громадянського суспільства досі актуальні, та все ж в Україні дедалі більша увага приділяється захисту прав людини і становленню ГС на законодавчому рівні, про що свідчать закони України, нові укази Президента, прийняті за 2019-2020 роки нормативно-правові акти.

Становлення громадянського суспільства — гарантія демократичного розвитку держави

Нині уряд країни має докласти максимум зусиль для становлення громадянської свідомості і розвитку суспільства. Процесу демократизації суспільства сприятимуть також:

 • консолідація правозахисних структур для вирішення проблем, що стосуються дотримання прав людини на непідконтрольних уряду територіях;
 • спрямування національної політики на виконання Україною зобов’язань перед міжнародною спільнотою стосовно захисту прав людини у громадянському суспільстві;
 • активний розвиток громадянської освіти;
 • розбудова демократичного врядування із врахуванням прав людини;
 • підзвітність уряду, створення нових електронних інструментів, що стимулюватимуть активну участь громадян у суспільному житті;
 • розширення можливостей правозахисних асоціацій задля захисту прав людини.

Результативний діалог з органами влади та підвищення інституційної спроможності громадських об’єднань значно посилить їх вплив на законодавчі реформи у сфері демократизації та захисту прав людини в Україні.

Роль громадян у процесі демократизації суспільства

Розвиток громадянського суспільства є передумовою для інтеграції держави у європейське суспільство. І участь громадянина України в суспільному житті починається з активності у місцевій громаді. А участь громади у політичному житті їх регіону, в свою чергу, забезпечує прозоре формування місцевих бюджетів й посилює громадський контроль за діяльністю влади.

На місцевому й національному рівні до волонтерської діяльності в неурядових організаціях може долучитись молодь. В Україні зараз діє ряд молодіжних громадських асоціацій (об’єднань молоді віком 14-35 років), які мають на меті захист своїх прав і свобод, задоволення соціальних, політичних, культурних та економічних інтересів.

Активна громадянська позиція відкриває широкі перспективи для участі у прийнятті владних рішень та політичних реформах, спрямованих на впровадження народовладдя, демократії у суспільстві та країні в цілому. Адже громадянин — це не тільки юридичний статус людини, а й характеристика, що вимагає певного рівня компетентності й участі у політичному та суспільному житті держави.

Generated by Fontastic.me